Структура державного реєстру прав 1

Зміст

1. Система органів державної реєстрації прав. 4

2. Структура Державного реєстру прав. 7

3. Розділ Державного реєстру прав містить. 8

4. Реєстраційна (кадастрова) справа містить. 9

Використані джерела. 11

 

1. Система органів державної реєстрації прав

Систему органів державної реєстрації прав складають центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, створена при ньому державна госпрозрахункова юридична особа з консолідованим балансом (центр державного земельного кадастру) та її відділення на місцях, які є місцевими органами державної реєстрації прав

 Держателем Державного реєстру прав є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів (Держкомзем).

 Адміністратором Державного реєстру прав є центр державного земельного кадастру, який здійснює його ведення. Статут центру державного земельного кадастру затверджує Держкомземом.

 Державна реєстрація прав проводиться місцевими органами державної реєстрації прав виключно за місцем знаходження нерухомого майна, а саме: в містах Києві та Севастополі, місті обласного підпорядкування, районі.

     Держкомзем як держатель Державного реєстру прав:

-         забезпечує формування та функціонування Державного реєстру прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно як єдиної інформаційної системи;

-         організовує роботу, пов'язану з утворенням та діяльністю системи органів державної реєстрації прав;

-         призначає на посаду керівника центру державного земельного кадастру;

-         призначає на посади керівників місцевих органів державної реєстрації прав - державних реєстраторів прав;

-         здійснює координацію та контроль діяльності місцевих органів державної реєстрації прав;

-         здійснює нормативно-методичне забезпечення процедур державної реєстрації прав;

-         проводить добір, підготовку та підвищення кваліфікації працівників системи органів державної реєстрації прав;

-         створює та забезпечує роботу кваліфікаційної комісії державних реєстраторів прав;

-         має інші повноваження, передбачені цим Законом та прийнятими на його виконання нормативно-правовими актами.

Місцеві органи державної реєстрації прав є центру державного земельного кадастру.

Місцеві органи державної реєстрації прав:

-         проводять реєстрацію прав на нерухоме майно, їх обмежень, правочинів щодо нерухомості або відмовляють у реєстрації;

-         ведуть Державний реєстр прав на нерухоме майно, яке або більша за площею частина якого знаходиться в даному реєстраційному (кадастровому) окрузі;

-         надають інформацію про зареєстровані права та їх обмеження в установленому цим Законом порядку;

-         забезпечують в установленому порядку формування та внесення кадастрових планів земельних ділянок та даних технічної інвентаризації інших об'єктів нерухомого майна до Державного реєстру прав;

-         здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом, порядком ведення Державного реєстру прав та положенням про місцеві органи державної реєстрації прав.

Керівник місцевого органу державної реєстрації прав є державним реєстратором прав і призначається Держкомземом.

Типове положення про місцеві органи державної реєстрації прав затверджується Держкомземом.

Державний реєстратор прав.   На посаду державного реєстратора прав на нерухоме майно може бути призначена особа з вищою юридичною освітою, яка пройшла стажування в органах державної реєстрації прав протягом шести місяців, склала кваліфікаційний іспит, отримала свідоцтво державного реєстратора прав та печатку встановленого зразка, які видаються Держкомземом.

 Державний реєстратор прав

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні