Створення бази даних та інформаційної системи автоматизації роботи ТЗОВ Фірми „Овіс”

даній сфері комп’ютерної діяльності. Ми можемо зустрітися з базами даних в будь якій сфері людської діяльності: банки, магазини, різноманітні склади облік діяльності яких ведеться у різних БД.

Метою зберігання даних на електронних носіях є можливість швидко отримувати доступ до будь якого сегменту даних, аналізувати його візуально. Також однією з переваг є те, що існує  досить висока ймовірність того, що дані будуть збережені без пошкоджень і не будуть знищені(при реалізації певних систем захисту). І саме реляційні ІС дозволяють зберігати інформацію без дублювань та неузгодженостей даних, забезпечують оперативний доступ до даних, створення та експлуатацію засобів для їх швидкого пошуку, фільтрування та сортування, незалежність структур даних від прикладних програм, ефективне використання інформації в локальній чи глобальній мережі.

 Перед початком експлуатації системи необхідно розробити та затвердити певні правила заповнення ІС й неухильно дотримуватися їх при редагуванні даних. Це дозволить забезпечити  усунення дублювання та неузгодженості даних ще на етапі введення.

Даний програмний продукт працює автономна на відміну від MS Access. Автори дозволяють безкоштовно використовувати даний програмний продукт.    

Здійснення роботи по виконанню даної курсової роботи дозволило удосконалити наші знання в сфері проектування БД, реалізації даного проекту на Delphi.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Дейт К. Введение в системы баз данных. 6-е изд. – К.: Диалектика, 1998.
  2. Землянський А.А. Інформаційні технології в економіці. – Москва. – „Колос” – 2004р.
  3. Інформаційні системи і технології в економіці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 335 с
  4. Писаревська Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами. – К.:КНЕУ – 2000р.–279с.
  5. Пономаренко В. С. Інформаційні системи і технології в економіці.– Київ. –  2002р.
  6. Программирование баз данных в Delphi 7.Учебный курс/В.В.Фаранов. – СПб.: Питер,2003.- 459 с.:ил.
  7. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем. – К.:КНЕУ – 2001р.

8 Р.М. Стоянович. Складні конструкції мови Object Pascal. Методичні вказівки для студентів спеціальності 6.050100 "Економічна кібернетика".- Рівне: РДГУ, 2005. – 12 с.

9 Київський національний університет ім..Тараса Шевченка, Факультет Кібернетики 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні