Створення бази даних та інформаційної системи автоматизації роботи ТЗОВ Фірми „Овіс”

будуватися виконавча дисципліна чи оптимізація процесів.

3. Додаток для керівників усіх підрозділів підприємства

    У залежності від потреб і структури підприємства формується набір підсистем, за допомогою яких керівники всіх підрозділів одержують доступ до необхідної інформації в режимі перегляду. Це можуть бути бухгалтерські дані в оптимальному для аналізу вигляді, зведена інформація підприємства, деталізація різних параметрів і показників тощо. Усі дані представляються в табличному і графічному виді, можуть бути надруковані.

Бухгалтерський та податковий облік

  Підсистема призначена для ведення багатовалютного оперативного, бухгалтерського, податкового обліку і фінансового аналізу підприємства. Функціонує як в автономному режимі, так і в комплексі з іншими підсистемами. При взаємодії з іншими підсистемами використовується принцип затвердженої/незатвердженої проводки, за допомогою якого гарантується цілісність даних окремих підсистем. Основа бухгалтерського і податкового обліку - План рахунків. На кожен рахунок можна накладати багаторівневі аналітичні ознаки для більшої деталізації. За допомогою настроювань типових бухгалтерських операцій обробляються будь-які технологічні і методологічні рішення. Підсистема надає можливість реалізації всього набору первинних документів

Після формування кожної з документів попадає в систему документообігу.

1. Синтетичний облік

    Набір вихідних документів синтетичного обліку:

 • оборотні відомості по будь-якому рахунку, за будь-який період, з будь-яким ступенем дискретизації;
 • усі види журналів-ордерів і зведених відомостей із заданим ступенем деталізації;
 • головна книга з повним набором бухгалтерської і податкової звітності.

2. Аналітичний облік

    Усі зведені й оборотні відомості можуть бути представлені по об'єктах аналітичного обліку з різними варіантами представлення інформації.

    Об'єкти аналітичного обліку:

 • юридичні/фізичні особи (чи їхньої групи);
 • будь-які ознаки (статті витрат, види діяльності тощо).

    Як і в синтетичному обліку, вся інформація може бути представлена з будь-яким ступенем дискретизації і деталізації.

3. Касовий облік

    Модуль призначений для обліку касових операцій:

 • підготовка первинних документів і ведення їх реєстрів (можливість автонумерації);
 • зв'язок із заробітною платою і підзвітними особами;
 • розмежування доступу між бухгалтерами навіть одного профілю роботи (наприклад, один касир не бачить роботу іншого);
 • ведення незалежної кількості кас і зведення цієї інформації воєдино;
 • формування Касової книги і Звіту касира;
 • настроювання на типові операції і формування незатверджених проводок;
 • облік у різних валютах.

4. Банківський облік

    Модуль призначений для обліку банківських операцій:

 • ведення обліку по будь-якій кількості банків як резидентів, так і нерезидентів;
 • формування первинних документів і ведення їхніх реєстрів (можливість автонумерації);
 • зв'язок із усіма підсистемами для відстеження надходжень засобів і виконання замовлень;
 • інтеграція з різними системами Клієнт-Банк;
 • розподіл засобів по різних статтях обліку і по різних підрозділах;
 • настроювання на типові операції і формування незатверджених проводок;
 • формування заявок на покупку і доручень на продаж валюти.

5. Розрахунки з контрагентами

    Модуль призначений для розрахунків з

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні