Створення бази даних та інформаційної системи автоматизації роботи ТЗОВ Фірми „Овіс”

постачальниками/підрядчиками, дебіторами/кредиторами, підзвітними особами, акціонерами, засновниками:
 • особиста картка контрагента;
 • історія взаєморозрахунків;
 • облік згідно договорів чи видів діяльності;
 • аналіз заборгованості;
 • автоматичне виставлення рахунків;
 • переуступка боргу;
 • облік у різних валютах з можливістю перерахування між валютами;
 • зведена інформація з різних видів аналітичного обліку.
 • ведення всіх іноземних валют з урахуванням їх приналежності до країни;
 • ведення будь-яких типів курсів валют: банківських, біржових, комерційних у зв'язку з суб'єктами установки курсу чи без неї;
 • ведення крос-курсів валют;
 • нарахування курсової різниці по різних методиках.
 • "податкові" проводки і накладні по першій події;
 • розрахунок податкових зобов'язань;
 • книга закупівель і продаж;
 • валові доходи і витрати;
 • формування всіх звітних форм.

6.Облік іноземних валют

7.Податковий облік

8.Облік основних засобів і нематеріальних активів

    Основні функції:

 • облік основних засобів і нематеріальних активів згідно діяльності по керуванню підприємством і бухгалтерського обліку;
 • облік по складах, матеріально-відповідальним особам;
 • облік по підрозділах відповідно до діючої класифікації;
 • автоматичний розрахунок зносу;
 • повний облік по ремонту, ліквідації, модернізації;
 • облік введення і вилучення з експлуатації зі складанням відповідних документів;
 • переоцінка й інвентаризація;
 • облік дорогоцінних металів;
 • виконання незатверджених проводок по всіх операціях;
 • величезний набір вихідної інформації.

9.Облік МШП

    Модуль для обліку малоцінних і швидко зношувальних предметів:

 • знос і списання МШП;
 • облік по складах, матеріально-відповідальним особам, підрозділам підприємства;
 • облік матеріалів;
 • різні методики ціноутворення;
 • облік партій;
 • списання у виробництво;
 • розрахунок і відстеження необхідного мінімуму матеріалів і їхнє замовлення;
 • облік бухгалтера й облік комірника;
 • комплектація і разукомплектація;
 • облік договорів на постачання;
 • переоцінка й інвентаризація;
 • внутрішній рух матеріалів;
 • виконання незатверджених проводок по всіх операціях.

10.Облік товарів і готової продукції

    Основні можливості і функції:

 • облік товарів і готової продукції підприємства згідно будь-якої кількості підрозділів і складів;
 • облік на консигнаційних складах;
 • роздрібна торгівля, товарні кредити і відвантаження під реалізацію без оплати, облік поворотної тари;
 • повний набір супровідних документів;
 • різні механізми формування відпускних цін;
 • облік цін конкурентів;
 • розрахунок споживання;
 • розрахунок необхідного мінімуму на складі.
 • переоцінка, інвентаризація, списання товарів;
 • виконання незатверджених проводок по всіх операціях;
 • розрахунок собівартості на основі закладених користувачем алгоритмів і настроювань для готової продукції і матеріалів.

11.Розрахунок заробітної плати

    Враховує особливості розрахунку заробітної плати багатьох галузей промисловості і призначена для розрахунку заробітної плати по усіх формах оплати праці:

 • введення первинних даних по заробітній платі виходячи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні