Створення бази даних та інформаційної системи автоматизації роботи ТЗОВ Фірми „Овіс”

з різних первинних документів (табеля, убрання, графіки робочого часу тощо); цілком автоматизований розрахунок усіх передбачених законодавством нарахувань; розрахунок премій, надбавок, відпускних, лікарняних; облік матеріальної допомоги; розрахунок по різних видах виконавчих листів; облік довгострокових позичок і кредитів; гнучкі настроювання на усі види податків.

Дана система тісно взаємодіє з бухгалтерією і відділом кадрів. Усі первинна інформація з персоналу вводиться у відділі кадрів, дані обробляються в підсистемі зарплата, а всі результати передаються в бухгалтерію. Готуються необхідні довідки в державні органи.

  На даному підприємстві функціонує спеціально розроблена інформаційна система, яка автоматизує наступні задачі:

  • нарахування заробітної плати;
  • обробка шляхових листів;
  • розрахунок витрат паливо-мастильних матеріалів;
  • розрахунок пробігу транспортних засобів;
  • облік ремонтних робіт.

1. 3. Характер інформації у фірмі даної сфери

Як говориться: -  „Хто володіє інформацією той володіє світом”. Ці слова також можуть підійти до перспектив побудови діяльності фірми (прогнозування, передбачення та планування), адже вчасне інформація відіграє вирішальну роль у прийняті рішень.

 Інформація — сукупність відомостей, які сприймають з навколишнього середовища, передається у навколишнє середовище або зберігають всередині певної інформаційної системи. В економічному комплексі функціонують науково-технічна, економічна, правова, адміністративна та інші різновиди інформації. Наприклад за допомогою економічної інформації можна простежити взаємозв'язки між структурними підрозділами підприємства, характером його розвитку, налагодити ефективне управління. На фірмі існують такі види інформації:

прогнозна інформація пов'язана з функцією передбачення і конструювання нових перспективних планів що можуть розвинути фірму, що забезпечить отримання більших прибутків при меншій затраті сил

облікова інформація пов'язана з функціями оперативного, бухгалтерського, статистичного обліку і відбиває процеси обігу готівки та товарів.

ТЗОВ Фірма „Овіс” є досить забезпечена комп’ютерною технікою. Кожен бухгалтер має за своїм робочим місцем персональний комп’ютер та мережений принтер.

Важливою особливістю є те, що в даній фірмі існує локальна мережа і підключення до всесвітньої мережі Internet, яка ефективно поєднує можливості  розподіленої обробки даних, що забезпечує колективне використання загальних інформаційних процесів.

За допомогою локальної мережі здійснюється взаємодія користувачів, тобто по каналах зв’язку відбувається обмін документами, іншою інформацією, реалізується електронна обробка даних.

ТЗОВ фірми „Овіс” використовує мережу Internet що надається через виділений  радіоканал (Radio ethernet). Основною функцією мережа Internet є прийом і відправлення електронної пошти. Це дає можливість швидко і дешево обмінюватись різного роду інформацією між партнерами фірми, а також її клієнтами. На даний момент розробляється Web-сайт, що буде представляти фірму „Овіс” у всесвітній мережі. Там можна найти різноманітну інформацію що може стосуватися як історії фірми так і її діяльність.  

На базовому рівні здійснюється : надання послуг клієнтам та їх реєстрація, формування бази даних про клієнтів та надані послуг; організація надання кредитів, надання послуг по перевезенню, доставці товарів кінцевому споживачеві.

1. 4. Надання послуг фірмою

У разі, коли клієнтові надається перша послуга, співробітник інформує клієнта про умови і вимоги до клієнта і тоді складається певний договір з клієнтом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні