Створення бази даних та інформаційної системи автоматизації роботи ТЗОВ Фірми „Овіс”

   транспортні засоби;

     фактична розвозка;

     що розвозимо;

     замовлення на розвезення;

     клієнти;

     постачальники;

     позиції поставок;

     фактичне постачання;

     товари;

     замовлення товарів;

     заявка на постачання товарів;

     відпуск позиції;

     відпуск товарів;

     використання товарів;

     склад товарів;

     послуги;

     використання послуг;

     ревізія.

3. Розробка прототипу інформаційної системи з використанням Borland DELPHI 7

3. 1. Конструювання проекту системи

Звичайно ж вся інформація інформаційної системи буду зберігатися в таблицях, які створюються в Paradox за допомогою програми Database Desktop. Створені таблиці будуть порожніми, а вся інформація буде заноситися в них по ходу використання системи.

Використання Database Desktop:

Для створення нової таблиці необхідно обрати пункт меню File->New-> Table. В вікні, яка з’явиться на екрані, необхідно обрати тип таблиці, з якою відбувається робота. Для прикладу оберемо Paradox 7 (виставляється по замовчуванню).

Структура таблиці задається в вікні Create Table: 

В полі Field Name необхідно ввести назву поля.

Примітка: В назві полів можна використовувати лише латинські літери, цифри та знак підкреслення. Не можна використовувати українські літери та знак пропуску.

В полі type необхідно вказати тип поля (за допомогою контекстного меню) або його коротке позначення (з клавіатури). Типи бувають наступними:

Alpha – стрічковий тип даних (прізвища, адреси, телефони) A

Number – дробові числа (ціни, заробітна плата) N.

Long Integer – цілі числа (кількість чогось, або коди, які не є ключовими)

Date – дата D.

Time – час T.

Memo – мемо-поля (використовується для задання полів, які містять розгорнутий опис в декілька рядків) M.

Logical – логічний тип (для значень, які можуть приймати істинне або хибне значення) L.

+ (Autoincrement) – ціле значення (аналогічне до Long Integer), яке автоматично збільшується на одиницю при доданні нового запису таблиці (використовується для ключових полів) +.

Поле Size доцільно встановлювати лише для типу даних Alpha.

Поле key встановлюється лише в тому випадку, коли необхідно встановити первинний ключ таблиці.

Для переходу між колонками та рядками використовується клавіша ENTER. Для видалення рядка – комбінація Ctrl+Del.

Після задання структури таблиці, її необхідно зберегти, натиснувши на кнопку Save As. Слід зазначити, що всі таблиці варто зберігати в одному каталозі.

Створення інформаційної системи

При написанні інформаційної системи варто дотримуватися такого порядку:

  1. Створення головної форми.
  2. Створення форм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні