Створення бази даних та інформаційної системи автоматизації роботи ТЗОВ Фірми „Овіс”

для обробки підпорядкованих таблиць. Створення форми для обробки головних таблиць  та налаштування зв’язків.

Головна форма

Головна форма зазвичай містить компоненту MainMenu(), яка реалізує головне меню системи.

Перед подальшим проектуванням головної форми, необхідно встановити значення наступних властивостей за допомогою Object Inspector.

Властивість

Пояснення та можливі варіанти вибору

Значення

BorderStyle

Вид вікна. Може приймати значення:

bsSizeable – звичайне вікно.

bsDialog – діалогове вікно.

bsSingle – звичайне вікно, яке не змінює розміри.

bsSizeable

Caption

Заголовок форми

Інформаційна система

Position

Позиція форми на екрані при першому показі вікна. Може приймати значення:

poDesigned – вікно буде виведене так, як розміщено при проектуванні

poDesktopCenter – по центру робочого столу

poMainFormCenter – по центру головної форми

poDesktopCenter

WindowState

Стан вікна. Може бути розгорнутим на весь екран, звичайним або згорнутим на панель задач, відповідно wsMaximized, wsNormal, wsMinimized.

wsMaximized

Компонента MainMenu знаходиться на закладці Standard. Її значок має вигляд . Для розміщення його на формі необхідно натиснути лівою кнопкою миші на значок компоненти а після того – на формі.

Для виклику редактора меню необхідно в контекстному меню компоненти обрати пункт Menu Designer

Вікно редактора меню має вигляд: 

Після створення кожного пункту меню (для цього потрібно встановити властивість Caption для пункту), він стає окремим об’єктом, який доступний для редагування у інспекторі об’єктів. Для нього можна встановити наступні властивості:

  • Caption – текст, який відображається на екрані.
  • Checked – показує, чи встановлений прапорець навпроти пункту меню (true – встановлений, false – не встановлений).
  • Visible – видимий пункт (true) чи ні (false).
  • Enabled – пункт доступний (true) чи ні (false).
  • ShortCut – комбінація клавіш, по якій викликається даний пункт.

Після закриття редактора меню можна встановити обробники вибору пунктів меню, вибравши його в редакторі форм.

Наприклад, обробник пункту меню “Замовлення на розвезення” має вигляд:

procedure TForm4. N22Click(Sender: TObject);

begin

form13. showmodal;

end;

При використанні декількох вікон у програмі, головною, тобто тою, яка запускається першою, є форма, яка створена першою (Form1). Всі інші форми необхідно викликати. Це робиться за допомогою методу ShowModal форми, яку необхідно викликати:

. ShowModal();

Наприклад, якщо форма Form2 відповідає за виведення інформації про програму і має викликатися пунктом меню “Допомога->Про програму” форми Form1, то обробник події натискання на даний пункт меню буде мати вигляд:

procedure TForm1. N12Click(Sender: TObject);

begin

    Form2. ShowModal();

end;

Компонента Table 

При розробці додатків для обробки баз даних

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні