Створення інформаційно-пошукової системи для Комп'ютерного центру комерційної інформації

-         Оперативна інформація (що купується, продається, вакантні місця на роботу і т.  д. ).  

Дані в базі не повинні дублюватись. Інформаційна система повинна забезпечувати вибір інформації за різними критеріями, наприклад: “вивести список фірм, що займаються міськими, міжміськими, міжнародними перевезеннями”, і т. д.

Структура бази даних

Перед створенням інформаційних систем потрібно спочатку формалізувати задачу, тобто визначити, які і яким чином повинні зберігатись дані в інформаційній системі; які екранні форми повинні використовуватись для введення та редагування даних та послідовність переходу між екранними формами. Для цього спочатку визначимо, які будуть використовуватись вхідні дані, якими засобами і яким чином вони будуть оброблюватись, і яку вихідну документацію потрібно отримати.

Оскільки наша система не буде охоплювати всіх аспектів роботи рекламної фірми, а тільки деяку їх частину, сформулюємо основні завдання, які вона буде вирішувати. Необхідно створити певну кількість таблиць для зберігання даних, що певним способом будуть поєднані між собою. Після кожної таблиці розташуємо її ілюстрацію з Microsoft Access.

Для збереження списку сфер діяльності, які будуть зустрічатись в  інформації, потрібно створити таблицю даних, в якій би зберігались наступні дані:

- Код  (буде використовуватись для ідентифікації типу оголошення в базі).

Назва поля в база - "Galuz_ID". Тип даних - "Счетчик", Розмір - "Длинное целое", поле індексоване і ключове. Підпис поля - ”Код сфери діяльності”.

-   Назва галузі або сфери діяльності. Назва поля в базі – “ Name_galus" Тип даних -
"Текстовый", розмір - 35, підпис поля: "Назва галузі або сфери діяльності". Поле обов'язкове, індексоване, співпадіння не допускаються.

Структура таблиці даних “Sfery_diyalnosty ” наведена на мал. 1.  

Для збереження даних види послуг ми створимо таблицю "Vydy_poslug", яка буде містити поля:

-   Код послуги. Ім’я поля - Inform_ID” . Тип даних цього поля - "Счетчик”. Розмір – “Длинное целое”, підпис поля – “ Код ”, поле індексоване, ключове.

-   Види послуг

Назва поля “ Type ”. Тип поля – “Текстовый”. Розмір поля - "20”, підпис  - “Види послуг”. Поле - обов¢язкове і індексоване, співпадіння не дозволяються. Тип елемента управління – “Поле со списком”. Тип джерела значень – “Список значений”. Джерело строк – "купують";"продають";"надають послуги";"вакантні місця на работу" ”. Приєднано стовпець – 1.

Структура таблиці даних наведена на мал 2.

         Інформація про товари та послуги, які можуть бути надані  буде зберігатись в таблиці "Tovary&poslugi". Ця таблиця буде містити наступні поля:

-   Код товару. Назва  поля "Tovar_ID".   Тип даних цього поля - "Счетчик”. Розмір – “Длинное целое”, підпис поля – “Код товару”, поле індексоване, ключове.

-      Назва товару або послуги. Назва поля в базі - ''Name_tovar". Тип даних - "Текстовый". Розмір – 30. Підпис поля - Назва товару або послуги". Поле – обов’язкове, індексоване, співпадіння не дозволяються.

-      Тип товару або послуги. Назва поля в базі – ”Type_tovar". Тип даних - "Текстовый". Розмір – “25”. Підпис

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні