Створення інформаційно-пошукової системи для Комп'ютерного центру комерційної інформації

поля - Тип товару або послуги". Поле – обов’язкове, індексоване, співпадіння дозволяються.

 Для зберігання інформації про рекламодавців ми створимо таблицю “Reklamodatel” (мал. 4). В таблиці будуть наступні поля:

- Код рекламодавця –  ідентифікатор рекламодавця, назва поля  в таблиці - “Reklamodatel_ID”. Тип поля "Счетчик". Розмір поля - "Длинное целое". Підпис – “Код”. Поле ключове і індексоване. Співпадіння не дозволяються.

- Назва рекламодавця. Назва поля в базі - ''Name", Тип даних - "Текстовый", Розмір - 30, Підпис поля - Назва або ПІБ рекламодавця ". Поле – обов’язкове. Співпадіння не допускаються.

- Адреса – Назва поля в базі - Adress", Тип даних - "Текстовый", Розмір – “35”, Підпис поля - Адреса ". Поле – обов’язкове.

- Телефон. Назва поля в базі - Phone", Тип даних - "Текстовый", Розмір - 18, Підпис поля - Телефон ". Маска вводу – “ \(9999")-"900\-00\-00”.

- Факс.   Назва поля в базі – "Fax", Тип даних - "Текстовый". Розмір – 18. Підпис поля - Факс". Маска вводу – “ \(9999")-"900\-00\-00”.

- ПІБ контактної особи. Назва поля в базі - '' Phone", Тип даних - "Текстовый", розмір – 20. Підпис поля - ПІБ контактної особи".

Для   реєстрації інформації про послуги у базі ми  створили  таблицю  "Zamovlenya_№".    Ця таблиця містить наступні поля:

- Код реєстрації.    Це   поле   використовується   як  для   реєстрації замовлення в базі. Назва поля в базі – “Reyestraciya_ID”. Тип поля "Счетчик". Розмір поля - "Длинное целое". Поле ключове і індексоване. Співпадіння не дозволяються.

- Дата замовлення. Назва поля в базі – “Date”. Тип поля " Дата/время"

Формат поля – “Краткий формат даты”. Поле – обов’язкове, індексоване. Співпадіння допускаються. Значення по замовчуванню – “Date()”.

-Код рекламодавця. Назва поля "Reklamodatel_ID”. Тип поля " Числовой", розмір поля - "Длинное целое". Підпис поля – “Рекламодавець". Елемент управління поля – “Поле со списком", тип джерела значень - “Таблица или запрос”.   Джерело значень – таблиця “Reklamodatel".   Рядок SQL запиту до таблиці  “SELECT [Reklamodatel]. [Reklamodatel_ID], [Reklamodatel]. [Name] FROM Reklamodatel;”;.    Кількість стовпців – 2, приєднано – 1. Поле – обов’язкове.

- Назва сфери діяльності. Назва поля " Name_galus”. Тип поля " Числовой", розмір поля - "Длинное целое". Підпис поля – “Назва сфери діяльності". Елемент управління поля – “Поле со списком", тип джерела значень - “Таблица или запрос”.   Джерело значень – таблиця “Sfery_diyalnosty", мал. 1.   Рядок SQL запиту до таблиці  “SELECT Sfery_diyalnosty. Galuz_ID, Sfery_diyalnosty. Name_galus FROM Sfery_diyalnosty ORDER BY [Name_galus];”;.    Кількість стовпців – 2, приєднано – 1. Поле – обов’язкове, індексоване, спів падіння дозволяються.

- Назва товару або послуги. Назва поля "Name_tovar”. Тип поля "Числовой", розмір поля - "Длинное целое". Підпис поля – “Назва товару або послуги". Елемент управління поля – “Поле со списком", тип джерела значень - “Таблица или запрос”.   Джерело значень – таблиця “Tovary&poslugi", мал. 3.   Рядок SQL запиту до таблиці  “SELECT [Tovary&poslugi]. Tovar_ID, [Tovary&poslugi]. Name_tovar FROM [Tovary&poslugi] ORDER BY [Name_tovar];”;.    Кількість стовпців – 3, приєднано – 1.  Поле – обов’язкове, індексоване,

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні