Створення інформаційно-пошукової системи для Комп'ютерного центру комерційної інформації

спів падіння дозволяються.

-      Види послуг. Назва поля " Type”. Тип поля "Числовой", розмір поля - "Длинное целое". Підпис поля – “Види послуг". Елемент управління поля – “Поле со списком", тип джерела значень - “Таблица или запрос”.   Джерело значень – таблиця “Tovary&poslugi", мал. 2.   Рядок SQL запиту до таблиці  “SELECT Vydy_poslug. Inform_ID, Vydy_poslug. Type FROM Vydy_poslug ORDER BY [Inform_ID];”;.    Кількість стовпців – 2, приєднано – 1.  Поле – обов’язкове, індексоване, спів падіння дозволяються.

Збереження цілісності посилань

Для вирішення поставленої задачі ми використовували офісний пакет

фірми Microsoft, систему управління базами даних Microsoft Access Наш вибір обумовлений декількома причинами. СУБД Access (розроблена фірмою Microsoft) являється сучасним додатком Windows. Це функціонально повна реляційна СУБД В ній передбачені всі необхідні засоби для визначення і обробки даних, а також для управління ними при роботі з великими об'ємами інформації.

Постановка задачі складається з 2 етапів - створення таблиць баз даних та встановлення зв'язків між ними.

Для створення таблиць ми використовували інструмент "Конструктор таблиц". Вибір даного інструменту обумовлений його гнучкістю і можливістю контролювати всі параметри полів та таблиць даних. Структури створених таблиць наведені на мал. 1-5.

На мал. 6  наведена схема зв’язків між таблицями

Як видно із схеми, основною результуючою таблицею нашої бази даних  являється таблиця “Zamovlenya_№”. Таблиці “Sfery_diyalnosty”, “Reklamodatel”, “Tovary&poslugi”, "Vydy_poslug" мають встановлені зв¢язки з даною таблицею  типу “один до багатьох”. Вибір подібного типу обумовлений наступними вимогами:  одна й та ж рекламна інформація стосовно сфер діяльності, видів товарів та послуг, рекламодавців може зустрічатись багато раз при реєстрації рекламної інформації у базі.

Дана схема зв'язків забезпечує цілісність бази даних.

Організація введення даних

Для заповнення таблиць даних ми використовували екранні форми. Всі форми, що створені в базі (крім головної кнопочної форми), були створені в режимі автоформи, а потім відкоректовані у режимі конструктора.

Мал. 7 Форма “Vydy_poslug”

Форма "Vydy_poslug", як джерело записів, використовує таблицю "Vydy_poslug", мал. 1, і містить наступні елементи:

- Елемент  поле "Код" -  на основі  поля " Inform_ID”. ”. Для даного поля, в формі  встановлена властивість "Выводить на екран" в значення "Heт". Це обумовлено тим, що тип даних цього поля - "Счетчик" і ручного введення не вимагає.

- Елемент  поле зі списком "Види послуг" -  на основі  поля " Type”.

Тип джерела строк – “Список значений”, Джерело строк - “"купують";"продають";"надають послуги";"вакантні місця на работу"”.

- Елемент підлегла таблиця “Таблица. Zamovlenya_№”, мал. 5. Використовується для виводу інформації про вказаний тип послуг.

Тип форми – “Одиночная форма”. Призначена форма для вводу типів  послуг.

- Елементи кнопка “Просмотр отчета” дозволяє виводить у режимі перегляду звіт “Sfery_diyalnosty” за відібраним записом по полю “Inform_ID”, процедура виводу наведена на стор. 21

- Елементи кнопки “Видалити запис”, “Добавити запис”, “Обновити” та  “Закрити форму”  є стандартними.

Тип форми  -  “Простая форма“. Дана форма дає можливість здійснювати сфер

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні