Створення інформаційно-пошукової системи для Комп'ютерного центру комерційної інформації

“Зміна у рекламодавця”” у режимі внесення змін; форму “Vydy_poslug” у режимі внесення змін.

 

Мал. 17. Сторінка головної форми " Внесення змін "  

Після заповнення необхідної інформації можна переходити до розділу обслуговування клієнта через кнопку “Пошук”. Загальний вигляд сторінки головної форми наведений на мал. 18. Дана сторінка дає можливість завантажити параметричний запит “Запрос 1” через  кнопку “Пошук інформації за різними критеріями”. Вивід здійснюється через макрос “ Відбір інформації” – даний запит дозволяє ввести тип товару, сферу діяльності та тип послуг і вивести інформацію згідно заданих критеріїв.

Через кнопку ”Друк інформації по різних сферах діяльності“ виводять у режимі перегляду звіт “Sfery_diyalnosty”, мал. 11.

 Через кнопку ”Друк квартального інформаційного звіту“ виводять у режимі перегляду звіт “Zvyt_kvartal”, мал. 12.

 

Мал. 18. Сторінка головної форми "Пошук"

Опис нереалізованих можливостей

Зрозуміло, що інформаційна система, створена нами, являється не досконалою. На нашу думку, інформаційну систему можна вдосконалити в таких напрямках:

Для системи обліку працівників інформаційного агентства потрібно додати розділ "особові картки працівників", який би містив повну інформацію про робітників та їх паспортні дані

Також можна створити розділ, який би аналізував попит на різні товари та сфери послуг, виводив відповідні звіти.

Додатки

Процедура відкриття звіту "Sfery_diyalnosty” у формі “Reklamodavec”

Private Sub Кнопка19_Click()

On Error GoTo Err_Кнопка19_Click

    Dim stDocName As String

    stDocName = "Sfery_diyalnosty"

    stLinkCriteria = "[Reklamodatel_ID]=" & Me![Reklamodatel_ID]

    DoCmd. OpenReport stDocName, acPreview, , stLinkCriteria

Exit_Кнопка19_Click:

    Exit Sub

Err_Кнопка19_Click:

    MsgBox Err. Description

    Resume Exit_Кнопка19_Click

End Sub

Процедура відкриття звіту  "Sfery_diyalnosty”  у формі “ Sfery_diyalnosty ”.

Private Sub Кнопка9_Click()

On Error GoTo Err_Кнопка9_Click

    Dim stDocName As String

    stDocName = "Sfery_diyalnosty"

    stLinkCriteria = "[Galuz_ID]=" & Me![Galuz_ID]

    DoCmd. OpenReport stDocName, acPreview, , stLinkCriteria

Exit_Кнопка9_Click:

    Exit Sub

Err_Кнопка9_Click:

    MsgBox Err. Description

    Resume Exit_Кнопка9_Click

End Sub

Процедура перегляду звіту "Sfery_diyalnosty”  у формі “Tovary&poslugi”.

Private Sub Кнопка11_Click()

On Error GoTo Err_Кнопка11_Click

    Dim stDocName As String

    stDocName = "Sfery_diyalnosty"

    stLinkCriteria = "[Tovar_ID]=" & Me![Tovar_ID]

    DoCmd. OpenReport stDocName, acPreview, , stLinkCriteria

Exit_Кнопка11_Click:

    Exit Sub

Err_Кнопка11_Click:

    MsgBox Err. Description

    Resume Exit_Кнопка11_Click

End Sub    MsgBox Err. Description

    Resume Exit_Кнопка33_Click

End Sub


Висновок

Досвід використання персональних комп'ютерів для створення прикладних програм обробки даних показав, що найбільш ефективним інструментом тут є спеціалізовані програмні пакети для створення систем управління базами даних (СУБД). СУБД дають можливість користувачам здійснювати безпосереднє управління даними.

Сучасне програмне забезпечення нараховує велику кількість офісних пакетів, які в своєму складі мають СУБД. Оскільки фірма Microsoft є лідером як серед виробництва операційних систем для персональних комп'ютерів, так і серед офісних пакетів, то ми використали саме СУБД ACCESS, яка являється потужнім додатком Windows. Вона входить в склад професійних випусків Microsoft Office. Це функціонально повна реляційна СУБД. В ній передбачені всі необхідні засоби для визначення і обробки даних,

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні