Створення інформаційно-пошукової системи для Комп'ютерного центру комерційної інформації

а також для управління ними при роботі з великими об'ємами інформації.

Практичне засвоєння навичок роботи в середовищі Microsoft ACCESS дало можливість нам реалізувати задачу автоматизації роботи комп’ютерного центру комерційної інформації.

Таким чином, використання пакета прикладних програм, а не універсальних алгоритмічних мов високого рівня, дало можливість створити завершену прикладну програму, повністю придатну для використання.

 

Список використаної літератури

1. Руденко В. Д., Макарчук О.М., Патланджогу М.О. "Практичний курс

інформатики" - Київ 1997.

 Карповський Б.П. Основи інформатики та обчислювальної техніки для економістів: Навчальний посібник. — К.: НМК ВО, 1991.

Джус М.В., Слєсарчук В.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Інформатика та комп’ютерна техніка”,  № 34 – 006

С. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Специальная информатика:

Учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком – Пресс, 2000 

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні