Створення таблиць у Word

- до наступної комірки рядка; Shift+Tab - до попередньої комірки рядка; Alt+Home - до першої комірки рядка; Alt+End - до останньої комірки рядка; Alt+Page Up - до першої комірки стовпця; Alt+Page Down - до останньої комірки стовпця; й - до попереднього рядка; к - до наступного рядка.

Під час роботи з таблицями зручно використовувати піктографічну панель Tables and Borders/Таблицы и границы, яку можна викликати командою View/Вид и Toolbars/Панелі інструментов и Tables and Borders/Таблицы и границы. Розлянемо призначення кнопок піктографічної панелі:

 • Draw Table/Нарисовать таблицу - увімкнення/вимкнення режиму креслення ліній;
 • Eraser/Ластик - увімкнення/ вимкнення режиму затирання ліній;
 • Border Style/Тип границы - вибір типу оздоблення рамки;
 • Border Width/Толщина границы - вибір ширини рамки;
 • Border Color/Цвет границы - вибір кольору рамки;
 • Borders/Границы - вибир типу окреслення рамки;
 • Shading Color/Цвет заливки - вибір кольору фону комірки;
 • Table Insert/Добавить таблицу -додавання до таблиці рядків, стовпців, комірок;
 • Merge Cells/Обьединить ячейки - об'єднання виокремлених комірок в одну;
 • Split Cells/Разбить ячейки - розділення виокремленої комірки або групи комірок (в діалоговому вікні зазначають кількість нових стовпців та рядків);
 • Cell Alignment/Выравнивание в ячейке - вирівнювання тексту в комірці;
 • Distribute Rows Evently/Выровнять высоту строк - вирівнювання висоти виокремлених рядків;
 • Distribute Columns Evently/Вировнять ширину столбцов - вирівнювання ширини стовпців;
 • Table AutoFormat/Автоформат - оздоблення таблиці за готовим шаблоном;
 • Change Text Direction/Изменить направление текста - зміна напряму тексту в комірці;
 • Sort Ascending/Сортировка по возрастанию - сортування за зростанням вмісту таблиці за визначеним стовпцем;
 • Sort Descending/Сортировка по убыванию - спадне сортування вмісту таблиці за визначеним стовпцем;
 • AutoSum/Автосумма - уставляння в виокремлену комірку функції суми.

Нагадаємо, що для форматування структури таблиці, треба виокремити фрагмент таблиці (рядок, стовпець, комірка або блок комірки). Для цього можна скористатись командою Table/Таблица и Select/Выделить або застосувати інші способи. Для виокремлення рядка курсор потрібно підвести ззовні до лівого краю рядка і, коли курсор набуде вигляду білої стрілки, напрямленої вправо, натиснути на ліву клавішу мишки. Якщо, не відпускаючи клавішу мишки, протягнути курсор донизу, виокремлюється потрібна кількість рядків. Для виокремлення стовпця курсор підводять ззовні до верхньої межі таблиці і, коли він набуде вигляду чорної грубої стрілки, нарямленої вниз, потрібно натиснути ліву клавішу мишки і потягнути ліворуч або праворуч.

Для виокремлення активної комірки (де знаходиться курсор) потрібно підвести курсор до лівої межі комірки зсередини. Курсор набуде вигляду чорної грубої стрілки, нахиленої вліво. Якщо натиснути на ліву клавішу мишки і потягнути курсор в певному напрямку, виокремлюється блок комірок.

Для виокремлення за допомогою клавіатури використовують клавіші:

 • Tab - виокремлення вмісту наступної комірки;
 • Shift+Tab - виокремлення вмісту попередньої комірки;
 • Shift+и (з , й , к ) - виокремлення вмісту відповідних комірок;

Як змінити структуру стандартної таблиці

Для додавання нового рядка

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні