Створення таблиць у Word

або стовпця потрібно виокремити фрагмент таблиці або розмістити курсор у комірці, виконати команду Table/Таблица и Insert/Добавить і вибрати одну з підкоманд:

 

  • Columns to the Left/Столбцы слева - стовпці зліва;
  • Columns to the Left/Столбцы справа - стовпці справа;
  • Rows Above/Строки выше - рядки знизу;
  • Rows Below/Строки ниже - рядки зверху.

Щоб додати нову комірку, застосовують команду Table/Таблица и Insert/Добавить и Cells/Ячейка і в діалоговому вікні активізують одну з можливостей:

  • Shift Cells Right/Со сдвигом вправо - зі зсувом вправо;
  • Shift Cells down/Со сдвигом вниз - зі зсувом вправо;
  • Insert entire row/Вставить целую строку - вставити рядок;
  • Insert entire column/Вставить целый столбец - вставити стовпець;

Для вилучення виокремлених рядків або стовпців використовують команду Table/Таблица и Delete/Удалить. Для вилучення виокремленої комірки або блоку комірок потрібно активізувати одну з можливостей у діалоговому вікні Delete Cells/Удалить ячейки.

Для вилучення усієї таблиці, її потрібно виокремити і скористатись описаними командами.  

Уведення даних у таблицю та їх редагування

Для введення даних у таблицю треба клацнути лівою клавішею мишки у потрібній комірці таблиці і вводити туди інформацію. Для переміщення по таблиці використовують клавішу Tab, яка забезпечує переміщення зліва направо вздовж рядків; комбінацію Shift+Tab для переміщення справа наліво та клавіші керування курсором.

Редагування даних в комірках таке ж, як для звичайного тексту. Для зміни шрифту, його розміру, кольору та стилю використовують команду Format/Формат и Font/Шрифт та кнопки на піктографічній панелі Formating/Форматирование. Для задання міжрядкової відстані користуються командою Format/Формат и Paragraph/Абзац. Цю ж команду виконують, якщо потрібно усунути розрив таблиці між сторінками. На закладці Paragraph Line and Page Breaks/Положение на странице потрібно активізувати пункт Keep line together/Не разрывать абзац

Для вилучення інформації з виокремленого фрагмента таблиці натискають на клавішу Delete або виконують команду Edit/Правка и Clear/Очистить. Дані з таблиці зникають, однак таблиця залишається.  

Форматування таблиці

Щоб розділити виокремлену комірку на декілька можна скористатись командою Table/Таблица и Split Cells/Разбить ячейки, або натиснути на піктографічну кнопку . У діалоговому вікні вказують кількість рядків та стовпців, на які буде поділена комірка. Якщо активізувати можливість Merge cells before split/Обьединить перед разбитием, тоді попереднє розділення виокремленого блоку не буде враховано.

Розділити комірку на частини можна за допомогою кнопки .

Для об'єднання виокремлених фрагментів достатньо виконати команду Table/Таблица и Merge Cells/Обьединить ячейки, або скористатися кнопкою .

Для розділення таблиці на дві частини потрібно зафіксувати курсор у рядку, який буде першим в нижній таблиці і виконати команду Table/Таблица и Split Table/Разбить таблицу.  

Зміна розмірів таблиці

Для зміни висоти та ширини фрагмента таблиці можна скористатися командою Table/Таблица и AutoFit/Автоподбор і вибрати автоматичне вирівнювання ширини рядків та стовпців.

Можна запропонувати спосіб регулювання ширини та висоти комірки безпосередньо на робочому екрані. Для цього курсор підводять до межі між комірками

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні