Створення таблиць у Word

і, після того як він прийме вигляд двонапрямленої стрілки, треба натиснути на ліву клавішу мишки і перемістити його. Можна використати також і координатні лінійки: попередньо клацнувши лівою клавішею мишки на комірці чи таблиці, треба навести курсор на потрібну межу на координатній лінійці і, після того як він змінить вигляд, змістити межу або, зачепившись за повзунок С на лінійці, перемістити його у потрібний бік.

Описані команди можна вибрати у низхідному списку кнопки Table Insert/Добавить таблицу піктографічної панелі Tables and Borders/Таблицы и границы.

 Оздоблення таблиці

Рамки і фон таблиці можна задати за допомогою кнопок піктографічної панелі Tables and Borders/Таблицы и границы, де можна вибрати тип , товщину і колір рамки, прозорість та колір фону . У низхідному списку кнопки можна вибрати різні типи окреслення виокремлених фрагментів.  

Для зручності користувача в процесорі Word2000 наявна велика кількість шаблонів оформлення таблиць, які можна застосувати, виконавши команду Table AutoFormat/Автоформат таблицы.

У лівій частині діалогового вікна є перелік шаблонів, які демонструються праворуч у вікні Preview/Образец.

Блок Formats to apply/Изменить дає змогу застосувати формат відповідно до:

  • Borders/Границы - межі;
  • Shading/Заливка - заповнення;
  • Font/Шрифт - шрифту;
  • Color/Цвет - кольору;
  • Autofit/Автоподбор - автопідбору.

У блоці Apply special formats to/Изменить оформление можна активізувати такі параметри:

  • Heading rows/Строк заголовка - перший рядок таблиці сприймається як заголовок і, у випадку довгої таблиці, повторюється на кожній сторінці. Цю можливість можна застосувати командою Table/Таблица и Heading Rows Repeat/Заголовки;
  • First column/Первого столбца - на кожній сторінці повторюється перший стовпець;
  • Last row/Последней строки - на кожній сторінці повторюється останній рядок;
  • Last column/Последнего столбца - на кожній сторінці повторюється останній стовпець.  

Налаштування властивостей таблиці

Параметри вирівнювання таблиці відносно тексту сторінки, та вирівнювання вмісту комірки щодо меж комірки можна налаштувати за допомогою команди Table/Таблица и Table Properties/Свойства таблицы у діалоговому вікні Table Properties/Свойства таблицы

 

Закладка Table/Таблица дає змогу визначити у полі Size/Размер загальну ширину таблиці. Поле Alignment/Выравнивание задає горизонтальне розташування таблиці. Поле Text wrapping/Обтекание визначає спосіб облямування таблиці з текстом.

Закладки Row/Строка та Column/Столбец дають змогу задати висоту та ширину окремого рядка або стовпця.  

На закладці Cell/Ячейка у полі Size/Размер можна задати фіксовану ширину комірки у вибраних одиницях виміру. У полі Vertical alignment/Вертикальное выравнивание вибирають спосіб вертикального вирівнювання у комірці. Нагадаємо, що всі зазначені можливості закладки Cell/Ячейка застосовують до комірки, де знаходиться курсор, або до виокремленого блоку комірок.

Зміна напрямку тексту

Для зміни напрямку тексту в комірці, потрібно зафіксувати курсор в потрібній комірці і вибрати команду Format/Формат и Text Direction/ Направление текста. В діалоговому вікні Text Direction/Направление текста в полі Orientation/Ориентация можна вибрати потрібний напрямок тексту.  

Сортування вмісту таблиці

Для таблиці впорядкування вмісту за алфавітом, датою чи кількісним показником призначена команда сортування Table/Таблица и Sort/Сортировка.  

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні