Створення таблиць у Word

діалоговому вікні Object/Вставка обьекта на закладці Create New/Создание у переліку спеціалізованих редакторів потрібно вибрати редактор діаграм Micro Graph 2000 Chart, після чого відкриється прикладне вікно графічного редактора з такими вікнами:
  • DataSheet/Таблица данных - вікно таблиці з даними, які можна коректувати;
  • Chart - вікно діаграми. 

Якщо попередньо не було створено чи виокремлено таблицю з даними для графіка, то ці дані можна безпосередньо внести в таблицю у вікні DataSheet/Таблица данных і, змістивши вікно вбік, клацнути курсором у межах вікна діаграми. На екрані з'явиться графік у вигляді, який встановлено за замовчуванням. 

В командному меню редактора діаграм або за допомогою кнопок піктографічної панелі можна вибрати бажаний тип діаграми. Командою Chart/Диаграмма и Chart Type/Тип диаграммы відкриється діалогове вікно Chart Types/Тип диаграммы . На закладці Standart Types/Стандартные потрібно вибрати тип діаграми і варіант зображений на екрані. В нижньому полі можна побачитити короткий опис кожного з варіантів. 

На закладці Custom Types/Нестандартные є типові шаблони діаграм. Якщо користувач бажає що б подальші діаграми були одного типу, потрібно обрати тип і натиснути на кнопку Set as default chart/Сделать стандартной.

Налаштування параметрів діаграми здійснюються командою Chart/Диаграмма и Chart Options/Параметры диаграммы . Діалогове вікно Chart Options/Параметры диаграммы має закладки, які призначені для:

  • Title/Заголовки - введення назв діаграми та відповідних осей;
  • Axes/Оси - увімкнення/вимкнення режиму відображення осей та вибору способу відображення координат на осі Х;
  • Grdlines/Линии сетки - увімкнення/вимкнення режиму відображення координатної сітки;
  • Legend/Легенда - увімкнення/вимкнення режиму відображення роз'яснення до діаграми;
  • Data Labels/Подписи данных - створення позначок для точок, що відповідають значенням даних таблиці;
  • Data Table/Таблица данных - відображення разом з діаграмою таблиці значень. 

Для виходу з редактора потрібно клацнути курсором за межами вікна діаграми, і графік буде вбудовано в текст документа. Якщо у графік потрібно внести зміни, досить двічі клацнути курсором на його зображенні для автоматичного запуску редактора діаграм Micro Graph 2000 Chart.

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні