Створення звіту за допомогою Microsoft Office Access 2007

як емблема, заголовок або дата. Якщо у верхньому колонтитулі звіту розташувати обчислюваний елемент керування, в якому використовується агрегатна функція Sum, сума обчислюватиметься для всього звіту. Верхній колонтитул звіту друкується перед верхнім колонтитулом сторінки. Верхній колонтитул сторінки Цей розділ друкується у верхній частині кожної сторінки. Наприклад, він використовується для повторення заголовку звіту на кожній сторінці. Верхній колонтитул групи Цей розділ друкується на початку кожної нової групи записів. Він використовується для друку назви групи. Наприклад у звіті, згрупованому за товарами, верхній колонтитул групи використовується для друку назви товару. Якщо у верхньому колонтитулі групи розташувати обчислюваний елемент керування, в якому використовується агрегатна функція Sum, сума обчислюватиметься для поточної групи. Відомості Цей розділ друкується один раз на кожен рядок джерела записів. У ньому розташовуються елементи керування, які складають основний вміст звіту. Нижній колонтитул групи Цей розділ друкується наприкінці кожної групи записів. Він використовується для друку підсумкової інформації за групою. Нижній колонтитул сторінки Цей розділ друкується наприкінці кожної сторінки. Він використовується для друку номерів сторінок або даних, які стосуються кожної сторінки. Нижній колонтитул звіту Цей розділ друкується лише один раз наприкінці звіту. Він використовується для друку підсумків або іншої підсумкової інформації за всім звітом.

 Примітка У поданні конструктора нижній колонтитул звіту розташований під нижнім колонтитулом сторінки

Але під час друку або попереднього перегляду нижній колонтитул звіту буде розташований над нижнім колонтитулом сторінки, відразу після нижнього колонтитула останньої групи або після рядка відомостей на останній сторінці.

Елементи керування

Елементи керування — це об’єкти, які відображають дані, виконують дії та надають можливості перегляду й роботи з інформацією, що вдосконалює інтерфейс користувача (підписами, зображеннями тощо). Access підтримує три типи елементів керування: приєднані, вільні та обчислювані.

  • Приєднаний елемент керування Це елемент керування, джерелом даних якого є поле таблиці або запиту. Приєднані елементи керування використовуються для відображення значень, які отримуються з полів бази даних. Значення може бути текстом, числом, значенням «Так/Ні», зображенням або схемою. Текстове поле — найпоширеніший тип приєднаного елемента керування. Наприклад, текстове поле форми, в якому відображається прізвище працівника, може отримувати дані з поля «Прізвище» таблиці «Працівники».
  • Вільний елемент керування Елемент керування, який не має джерела даних (поля або виразу), називається вільним. Вільні елементи керування використовуються для відображення відомостей, ліній, прямокутників і зображень. Наприклад, підпис, в якому відображається назва звіту, є вільним.
  • Обчислюваний елемент керування Це елемент керування, джерелом даних якого є вираз, а не поле. Значення, яке слід використовувати як джерело даних для цього елемента керування, вказується через визначення виразу. Вираз може бути комбінацією операторів (наприклад = і + ), імен елементів керування, імен полів, функцій, які повертають одне значення, і констант. Наприклад, нижченаведений вираз обчислює вартість одиниці зі знижкою 25 відсотків: значення поля «Ціна» множиться на константне значення (0,75).

= [Ціна за одиницю] * 0,75

Вираз може використовувати дані з поля базової таблиці чи запиту або з елемента керування у звіті.

Посилання на додаткові відомості про вирази можна знайти в розділі Див. також.

Під час

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні