Створення звіту за допомогою Microsoft Office Access 2007

створення звіту доцільно спершу додати й розташувати всі приєднані елементи керування, особливо якщо їх найбільше у звіті. Потім можна додати вільні та обчислювані елементи керування, скориставшись засобами з групи Елементи керування на вкладці Конструктор.

Елемент керування приєднується до поля через ідентифікацію поля, з якого елемент керування отримує дані. Можна створити елемент керування, приєднаний до вибраного поля, перетягнувши поле з області Список полів до звіту. В області Список полів відображаються поля базової таблиці або базового запиту звіту. Для відображення області Список полів на вкладці Конструктор у групі Елементи керування виберіть елемент Додати наявні поля.

Інший спосіб приєднання поля до елемента керування — ввести ім’я поля в самому елементі керування або в полі значення Джерело елемента керування (ControlSource) на аркуші властивостей елемента керування. На аркуші властивостей визначаються характеристики елемента керування, зокрема ім’я, джерело даних і формат.

Для створення елемента керування краще використовувати область Список полів, оскільки:

  • приєднаний елемент керування має пов’язаний підпис, який приймає ім’я поля (або підпис, визначений для поля в базовій таблиці або базовому запиті) за промовчанням, тому не потрібно вводити підпис власноруч;
  • приєднаний елемент керування успадковує багато настройок поля з базової таблиці або базового запиту (зокрема значення властивостей Формат (Format), Кількість знаків після коми (DecimalPlaces) та Маска вводу (InputMask)). Тому можна бути впевненим, що ці властивості поля залишатимуться однаковими для кожного елемента керування, створеного й приєднаного до цього поля.

Якщо вже створено вільний елемент керування й потрібно приєднати його до поля, в полі властивості Джерело елемента керування (ControlSource) для цього елемента керування слід указати ім’я поля. Для отримання докладніших відомостей про властивість Джерело елемента керування (ControlSource) виконайте пошук у довідці за ключовим словом «Джерело елемента керування» (ControlSource).

Настроювання звіту в поданні розмічування

Після створення звіту можна легко настроїти його структуру, використовуючи режим розмічування

Використовуючи фактичні дані зі звіту як орієнтир, можна змінити ширину стовпців, упорядкування рядків, а також додати рівні групування та підсумки. У звіті можна розмістити нові поля, а також визначити властивості звіту та його елементів керування.

Для переходу до подання розмічування клацніть правою кнопкою миші звіт в області переходів і виберіть пункт Режим розмічування.

Звіт відображається в поданні розмічування.

Для змінення властивостей звіту, його елементів керування та розділів можна скористатись аркушем властивостей. Щоб відобразити аркуш властивостей, натисніть клавішу F4.

Для додавання полів із базової таблиці або базового запиту до макета звіту можна скористатись областю Список полів. Щоб відобразити область Список полів, виконайте одну з таких дій:

  • На вкладці Format, у групі Controls клацніть елемент Add Existing Fields.
  • Натисніть сполучення клавіш ALT+F8.

Після цього можна додавати поля, перетягуючи їх з області Список полів до звіту.

Настроювання звіту в поданні конструктора

Структуру звіту можна також настроїти в поданні конструктора. Можна додати до звіту нові елементи керування та поля. Аркуш властивостей надає доступ до великої кількості властивостей, за допомогою яких можна настроїти звіт.

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні