Сучасна класифікація наук

ступеня історичного руху (та або інша соціально-економічна формація, узята як ціле) повинен вивчатися сукупністю всіх суспільних наук, і, перш за все тих, які мають справу з економічним базисом, політичною і духовно-ідеологічною надбудовами.

Встає питання: чи буде надалі як основного зберігатися розподіл наук, а значить, їх класифікація по функціональній ознаці, або ж почнеться перехід до їх побудови по субстратній ознаці? В першому випадку існуючі нині фундаментальні науки будуть до кінця визначати собою основний розподіл (основну структуру) всього наукового знання, причому зв'язки і взаємодії між ними будуть весь час посилюватися. В другому випадку така тенденція в ході подальшого руху сучасних наук з'явиться тільки передумовою до кореної перебудови всієї колишньої структури наукового знання аж до її основ шляхом якісного її перетворення із структури, визначуваної кінець кінцем функціонально, в структуру, визначувану, перш за все субстратною ознакою. Ми переконані в тому, що трапиться друге.

5)Від множинності наук до єдиної науки. Добре відомо, що мир єдиний і що його єдність укладена в матеріальності його буття. Буття ж, будучи первинним, визначає собою свідомість як повторне.

Єдність світу, укладена в його матеріальності, припускає, що матерія виступає в нескінченній безлічі своїх видів, форм і виявів. Значить, вона виявляє собою єдність в різноманітті. Звідси витікає, що субстратний підхід до вивчення світу повинен бути логічно доведений до кінця: окремі глобальні проблеми повинні бути самі приведені у взаємний зв'язок між собою і утворити єдину універсально-глобальну проблему, об'єктом розробки якої буде весь світ як єдність в різноманітті. Йдеться в даному випадку про універсальний зв'язок речей і явищ світу

Ідея про те, що з часом всі науки зіллються в єдину науку була виказана До. Марксом. Це передбачення Маркса блискуче підтверджується всім ходом еволюції сучасного наукового знання, його структури і класифікації наук, що яскраво виявляється в її основній тенденції, особливо за останні 30 років.

6) Від одновимірності до багатовимірності в зображенні класифікації наук. Обговорення питання про графічне зображення майбутньої структури єдиної науки і її класифікації в даний час було б передчасним, оскільки поки що не ясно в деталях взаємовідношення між цілим і його внутрішніми частинами, а головне - між самими цими частинами усередині цілого за умови, що вони втратять свою минулу ізольованість і сепаратність і навіть минулу самостійність. Єдине, що можна затверджувати, так це те, що при постановці і рішенні такої задачі доведеться відмовитися не тільки від одновимірності, але і від двовимірності зображення зв'язків між науками. Якщо раніше розвиток в даній області йшов від однолінійності до дивиргентності і взагалі до розгалуженості ліній, що зображають взаємозв'язки між науками, аж до розгалудженості в уявленні про загальну структуру наукового знання, то майбутня класифікація наук зажадає перехід до багатовимірності в цьому відношенні. Основу сучасної їх класифікації ми до цих пір виражали замкнутим _трикутником наук», у вершині якого коштують природні, суспільні і філософські науки. Майбутня ж класифікація наук виступить, очевидно, у вигляді об'ємного багатовимірного образу, усередині якого названий _трикутник наук» складе як би внутрішній скелет.

Повна система сучасних наук і принцип її побудови. Об'єктно-суб'єктний аспект.

До порівняно недавнього часу,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні