Сучасні концепції причин та умов злочинності в Україні

що негативну роль у поширенні торгівлі людьми в Україні, як і раніше, відіграє недостатня поінформованість українських громадян щодо можливостей працевлаштування за кордоном, а також про наслідки нелегального перебування там.

За 4 місяці 2008 року безпосередньо працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, викрили 163 злочини, передбачених ст. 149 „Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини” Кримінального кодексу України, та встановили 108 осіб, які вчинили такі злочини. 177 громадян України – стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, з них 128 жінок та 19 неповнолітніх.

Дослідники створили свого роду “енциклопедію” проблеми торгівлі людьми в Україні. І дійшли висновку про існування прогалин у боротьбі з новітнім рабством. Інформаційна кампанія, твердять вони, не досягає маленьких містечок і сіл, і з освітніх програм вилучені чоловіки, а також жінки старшого віку, які раніше традиційно не вважалися групами ризику. Жертви торгівлі людьми не визнають себе такими або не знають, що мають право на отримання допомоги та компенсацію завданих збитків. Закон щодо захисту свідків хоч існує, але не застосовується, а вироки, винесені торговцям людьми, занадто м`які – до трьох років покарання умовно.

Неефективність політичних та економічних перетворень в державі, корумпованість чиновників, декларативність соціальної політики, зростання прірви між верхами та абсолютною більшістю населення, нездійсненність романтичних мрій перших років незалежності призвели до появи ще одного фактору – невіри в позитивні зміни в країні. Складність ситуації полягає в тому, що молоді люди не бачать перспектив для життя та реалізації в українському суспільстві. Батьки не бачать перспектив для своїх дітей. Вища освіта не стає запорукою нормального забезпеченого життя. Виїзд за кордон розглядається як умова не тільки вирішення тимчасових фінансових проблем родини, але і як стратегія життєвого шляху для молодого покоління

Зрозуміло, що інформаційні кампанії в цьому випадку не можуть розглядатися у якості методу протидії, необхідні суттєві зміни в управлінні соціальними та політичними процесами в суспільстві.

Актуальною ознакою сучасності є поширення робіт з дослідження взаємодії економіки злочинності, оскільки наразі економіка України перебуває у стані стрімкого зростання економічної злочинності. Економічні злочини являють собою суттєву небезпеку для суспільства не лише через значну поширеність та різноманітність проявів злочинної економічної діяльності, але й через соціально небезпечний характер цих діянь.

Компанія PricewaterhouseCoopers оприлюднила щорічний всесвітній огляд динаміки економічної злочинності за 2009 рік. Наявність значної кількості респондентів в Україні вперше дозволила підготувати окремий звіт по країні. Українські підприємства забезпечили 65 із більше 3 000 відповідей всесвітнього огляду, 70% з них були надані вищим керівництвом українських компаній. Всесвітній огляд підтверджує негативний вплив економічної кризи на рівень економічної злочинності. Результати українського опитування збігаються з висновками всесвітнього звіту та підтверджують зростання ризиків, пов’язаних з економічною злочинністю. Тому виявлення неправомірних дій та запобігання економічному шахрайству є критично важливим для українського бізнесу в умовах економічної кризи.

З точки зору українських топ-менеджерів основними факторами, що впливають на зростання шахрайства, є:

-Корупція (26%)

-Загроза звільнення (23%)

Однак лише 13% респондентів глобального опитування визначили корупцію як основний фактор підвищення рівня шахрайства. Менш важливими для України (19% респондентів) є фінансові показники діяльності, яких важко досягти. Проте вони визнані найбільш впливовим фактором у всесвітньому звіті (47% опитаних).

Причини економічних злочинів 72% опитаних українських підприємств вважають зовнішнє шахрайство головною загрозою для компанії. Такий показник

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні