Сучасні психологічні теорії особистості

до такої влади, що відповідає вищим духовним вимогам, базується на істинних духовних цінностях і на цій основі детермінує мотиви та дії інших людей.

6. Релігійна людина — це тип людини, ціннісна орієнтація якої полягає у пошуку смислу життя, начала всіх начал життя, вищої духовної сили — Божества. Релігійна людина може й не належати до жодної з церков, не виконувати обрядів. Головне для неї — саме пошук вищого смислу, вищої правди, першопричини буття.

У своїй класифікації Е. Шпрангер показав, що люди відрізняються одне від одного не лише темпераментом, конституцією, поведінкою, а передусім цінностями своєї духовної орієнтації. Це утворює духовну індивідуальність особистості, її духовну сутність.

 

3. Типологія особистостей О. Ф. Лазурського

 

Спроба побудови всеосяжної класифікації типів особистості здійснена на початку нашого століття О. Ф. Лаврським (1874—1917). В основі запропонованої ним «психосоціальної в широкому розумінні» класифікації лежить принцип активного пристосування особистості до навколишнього середовища, яке містить не тільки речі, природу, людей, а й ідеї, духовні блага, естетичні, моральні та релігійні цінності.

Використання вказаного основного принципу зумовлює наявність у класифікації двох головних розділів: за психічним рівнем, який у свою чергу розподіляється на три підрозділи (нижчий, середній, вищий), та за психічним змістом. У зв'язку з цим О. Ф. Лазурський виділяє чисті, комбіновані, спотворені та перехідні типи особистостей різних рівнів.

Так, до чистих типів особистості належать такі:

І. Нижчий рівень

1. Розсудливі

2. Афективні:

3. Активні:

 

а)            рухливі

а) енергійні нижчого порядку

 

б)            чутливі

б) покірно-діяльні

 

в)            мрійники

в) уперті

II.            Середній рівень

Непрактичні, теоретики-ідеалісти

Практики-реалісти

1. Вчені 

4. Людинолюбці (альтруїсти)

2. Художники

5

Громадські працівники

3. Релігійні споглядачі

6. Владні

 

7. Господарі

III.           Вищий рівень

Типи-ідеали цього рівня за своїм змістом відповідають таким психосоціальним комплексам рис особистості:

1. Альтруїзм

3. Краса              

6. Зовнішня діяльність, ініціатива

2. Знання:

4. Релігія

7. Система, організація

а) індуктивні

5. Суспільство

8. Влада, боротьба

б) дедуктивні

 

 

До комбінованих типів особистості належать: 

1. Науково-практичні

3. Художньо-практичні

2. Науково-суспільні       

4. Релігійно-адміністративні

       

 

У перелік спотворених типів особистостей різних рівнів входять такі типи:

І. Нижчий рівень

1.             Пасивні:              

3. Афективні спотворені

а)            апатичні

4. Активні спотворені (ґвалтівники):

б)            безвільні

а) безладні ґвалтівники

2.             Розважливі егоїсти

б) зосереджено-жорстокі

 

 

II. Середній рівень

Невдахи:

Успішні:

1)непристосовані мрійники

4) лицеміри

2)афективні невдахи

5) владні спотворені

3)енергійні, розлючені    

 

 

Хоча класифікація О. Ф. Лазурського є незакінченою, вона справила значний вплив на подальші психологічні дослідження особистості.

 

4. Фрейдизм і неофрейдизм

 

Одна з найвидатніших теорій особистості була створена 3. Фрейдом (1856—1939). Відомий австрійський пси-хоаналітик виділяв

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні