Сучасні засоби зв'язку

Зміст

Радіо і стільникові засоби зв'язку  3

Модем, як засіб зв'язку        8

Література     10

 

Радіо і стільникові засоби зв'язку

 В даний час в багатьох капіталістичних станах, а також у ряді країн, що розвиваються, ведеться інтенсивне впровадження стільникових мереж зв'язку (ССС) загального користування. Такі мережі призначені для забезпечення рухливих і стаціонарних об'єктів телефонним зв'язком і передачею даних. У ССС рухливими об'єктами є або наземні транспортні засоби, або безпосередньо людина, що знаходиться в русі і що має портативну абонентську станцію (рухливий абонент). Можливість передачі даних рухливому абонентові різко розширює його можливості, оскільки окрім телефонних повідомлень він може приймати телексні і факсимільні повідомлення, різного роду графічну інформацію (плани місцевості, графіки руху і тому подібне), медичну інформацію і багато що інше. Особливого значення ССС набувають у зв'язку з активним впровадженням у всі сфери людської діяльності персональних комп'ютерів, всіляких баз даних, мереж ЕОМ. Доступ до них через ССС дозволить рухливому абонентові оперативно і надійно отримати необхідну інформацію. Відповідно зросте і роль систем зв'язку, підвищаться вимоги до якості передачі інформації, пропускної спроможності, надійності роботи.

 Збільшення об'єму інформації зажадає скорочення часу доставки і здобуття абонентом необхідної інформації. Саме тому вже зараз спостерігається стійке зростання мобільних засобів радіозв'язки (автомобільних і портативних радіотелефонів), які дають можливість співробітникові тієї або іншої служби поза робочим місцем оперативно вирішувати виробничі питання. Радіотелефон перестав бути символом престижу і став робочим інструментом, який дозволяє ефективніше використовувати робочий час, оперативно управляти виробництвом і постійно контролювати хід технологічних процесів, що забезпечує додаткові прибутки при використанні радіотелефону у виробництві

 Впровадження ССС в багато галузей народного господарства дозволить різко підвищити продуктивність праці на рухливих об'єктах, добитися економії матеріально-трудових ресурсів, забезпечити автоматизований контроль технологічних процесів, створити надійну систему управління транспортними засобами або мобільними роботами, що розподіленими на великій території і входять до складу гнучких автоматизованих систем управління.

 Використання системи радіозв'язку з рухливими об'єктами можна розділити на наступні класи:

•          відомчі (або приватні) системи пересувного зв'язку (ВСПС);

•          стільникові системи пересувного зв'язку (ССПС);

•          системи персонального радіо-виклику (СПРВ).

 Історично вперше в експлуатації з'явилися ВСПС, оскільки в умовах обмежень на використання радіозв'язку можливість її вживання для зв'язку з рухливими абонентами надавалася державним, відомчим або крупним приватним організаціям (поліція, пожежна охорона, таксі і т. п. ). Для виклику пересувного абонента (усередині обмеженої зони обслуговування) стали використовуватися СПРВ. Що з'явилися зовсім недавно ССПС є принципово новим виглядом систем зв'язку, оскільки вони побудовані відповідно до стільникового принципу розподілу частот по території обслуговування (територіально-частотне планерування) і призначені для забезпечення радіозв'язком

великого числа рухливих абонентів з виходом на телефонну мережу загального користування (ТФОП). Якщо ВСПС створювалися (і створюються) на користь вузького круга абонентів, то ССПС за кордоном стали використовуватися на користь широких кругів населення.

 Свою назву ССС отримали відповідно до стільникового принципу організації зв'язку, згідно якому зона обслуговування (територія міста або регіону) ділиться на велике число малих робочих зон або сотів у вигляді шестикутників. В центрі кожної робочої зони розташована базова станція (БС), що здійснює зв'язок по радіоканалах з багатьма абонентськими станціями (АС), встановленими на рухливих об'єктах, що знаходяться в її робочій зоні. Базові станції сполучені дротяними телефонними лініями зв'язку з центральною станцією (ЦС) даного регіону, яка забезпечує з'єднання рухливих абонентів з будь-якими абонентами

телефонній мережі загального користування (ТФОП) за допомогою комутаційних

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні