Судово-бухгалтерська експертиза на дізнанні та досудовому слідстві

П Л А Н

1. Стандарт дослідження  судово-бухгалтерською експертизою операцій з товарно-матеріальних цінностей.  

2. Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями  

3. Джерела інформації для проведення   судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями.  

4. Методичні прийоми експертного  дослідження матеріалів інвентаризацій  операцій з товарно-матеріальними цінностями.  

5. Особливості узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями

 

ЛІТЕРАТУРА. .

 

1. Стандарт дослідження  судово-бухгалтерською експертизою операцій з товарно-матеріальних цінностей.

Практичне здійснення судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями  про водиться на основі локального експертного дослідження.

Модель локального стандарту проведення судово-бухгалтерської експертизи  операцій з матеріальними цінностями

         Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи:

- оприбуткування матеріальних цінностей за кількістю та якістю;

- збереження матеріалів, стан матеріальної відповідальності;

- Дотримання норм витрат  матеріалів;

- Псування матеріальних цінностей;

- Первинна, документація, облікові регістри , звітність;

- Нестачі матеріальних цінностей, виявлені ревізією;

 

Джерела інформації для проведення експертизи:

- нормативні акти щодо приймання використання матеріальних цінностей;

- нормативно-правові акти з обліку та  контролю матеріальних ресурсів;

- контракти поставок, договори про матеріальну відповідальність;

- первинні облікові документи, відомості інвентаризації;

- регістри бухгалтерського обліку, звітність;

- акти ревізій та перевірок;

- інформація правоохоронних  органів;

 

Методичні   прийоми експертного дослідження:

- рахунково-аналітичні;

- економічний аналіз;

- статистичні розрахунки;

- аналітичні розрахунки;

- економіко математичні методи;

- документальні;

- інформаційне моделювання;

- дослідження документів;

- формальна перевірка

- зустрічна перевірка;

- аналітична перевірка;

- логічна перевірка;

- взаємний контроль.

- камеральні перевірки нормативів;

- експертизи різних видів;

- нормативно правове регулювання:

Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів перевірки експертизи:

- групування результатів дослідження;

- аналітичне групування доказів;

- узагальнення результатів дослідження ;

- систематизований виклад висновків;

- розробка профілактичних заходів;

- реалізація результатів експертизи.

Локальний стандарт проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями включає наступні ос6новні параметри:

• об’єкти судово-бухгалтерської експертизи;

• джерела інформації  для проведення  експертизи;

• методичні прийоми експертного дослідження;

• методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів експертизи.

Локальний стандарт проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними  цінностями містить наступні складові:

• об’єкти експертного дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями (процес оприбуткування товарно-матеріальних цінностей

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні