Танець модерн у художній культурі XX ст.

нових напрямках взаємодоповнюючі техніки Хемфрі та Вейдмана.

Теоретичні нововведення М. Каннінгема, який переглянув поняття простору у танці у дусі наукової теорії "відносності" Ейнштейна. Автором виявлено, що його нове розуміння взаємовідносин між рухом та простором, рухом та музикою відкрило дорогу хореографічному авангарду 50-х рр. , представники якого (Я. Варинг, Е. Паслоф, Е. Халпрінг) вплинули на постмодерних танцівників 60-рр. .

Важливою віхою у становленні західноєвропейського танцю "модерн" став ІІІ Танцювальний конгрес (Мюнхен, 1930-й р. ), на якому були сформульовані такі основні вимоги: злиття технік академічного балету і танцю "модерн", його інтеграція до оперно-театральної системи, включення танцю "модерн" до шкільних навчальних планів.

Відкриття Німецького Інституту танцмейстерів (Берлін, 1936-й р. ), школи Йосса - Лідер (Дартінгтон Хол, 1934-й р. ), Центру мистецтва руху Лабана (Англія, 1950-й р. ), різноманітних курсів, літніх шкіл Лабана (50-60-і рр. ) сприяло професіоналізації танцю "модерн". У ці ж роки Лабан публікує роботи "Сучасний виховний танець", "Майстерність руху на сцені", "Принцип танцю та запис руху".

В той час процес становлення модерної хореографії у Польщі міжвоєнного періоду був надзвичайно плідним. Створені у 30-і рр. у Галичині школи та різноманітні курси танцю "модерн" спирались на методику Е. Жака-Далькроза; "вільного" танцю А. Дункан; "виразного" танцю Вігман. З'ясовано, що слідами А. Дункан йшли виконавці О. Гургула-Щуратова, Г. Голубовська-Балтарович, О. Сірополько. Представницями "виразного" танцю можна вважати Д. Кравців-Ємець, І. Голубовську-Гогульську, О. Федак-Драгомирецьку та інших, стилізованого народно-сценічного – О. Гердан-Заклінську

Збагаченню творчого досвіду галицьких хореографів у галузі західноєвропейського "виразного" та "вільного" танцю сприяли гастрольні виступи Р. Сорел, К. Йосса та ін. .

Аналіз розвитку "радянського" танцю "модерн" у 30-50-і рр. XX ст. показав, що для нього настає нова доба "виживання" в умовах монометодології соцреалізму, що примусила залишити тільки зовнішні форми, тобто напрацьовані технічні і композиційні прийоми. Як результат, народжуються феномен "Алексєєвської гімнастики"; Вища школа художнього руху при Інституті фізичної культури ім. Лесгафта, що подарувала світові новий вид спорту - художню гімнастику. В цей період танець "модерн" у СРСР стає одним з напрямів танцю на естраді. Характерною рисою розвитку техніки танцю "модерн" цього періоду стає активний взаємовплив балету та спорту. Різноманітні нові спортивно-акробатичні прийоми набули широкого вжитку на балетній сцені у роботах Л. Якобсона та низки представників "вільного" танцю на естраді: "подвійна рибка", кидок танцівниці з арабеска через плече, прийом "Фуса" та ін. .  

Тенденції розвитку танцю "модерн" другої половини XX ст. "

На основі аналізу праць зарубіжних дослідників виділено етапи розвитку постмодерного танцю, так звані: "перехідний" (1960-1973-й рр. ), "аналітичний і метафоричний" (1970-і рр. ), "відродження змісту" (1980-і рр. ). Причому, С. Бенз, називаючи танець 60-70-х р. р. постмодерним, а танець 80-х р. р. постмодерністським, рекомендує охопити їх спільним терміном „постмодерний". Відзначено, що початкові прояви постмодерного танцю мали такі зовнішні ознаки: іронічне відношення до інших танцювальних традицій; нове використання часу, простору, тіла (оголення динаміки часу, його детеатралізація; відмова від фронтальності, центричності композиції, гриму, спеціального костюму; залучення непідготовлених танцюристів); нове сприйняття терміну „танець" (гра, спортивні змагання, лекції та ін. ).

З'ясовано, що в 1970-му р. народжується техніка контактної імпровізації, яка скасовує хореографа-лідера (індивідуальні стилі Т. Браун, Б. Діллей, С. Пакстона та

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні