Театр давнього Риму

ПЛАН

Вступ 3

Витоки римського театру   4

Римський театр епохи республіки.            6

Римський театр імператорської епохи      9

Організація театральних вистав    10

ВИСНОВОК 13

Список використаної літератури   14

 

Вступ

Слово «театр» походить від грецького δ?ατρον – основне значення – місце для видовищ. Для повнішого розкриття даної теми слід сказати, що ж таке – театр. Це рід мистецтва, в якому віддзеркалення життя досягається за допомогою драматичної дії, здійснюваної актором перед глядачами. Театр – це мистецтво синтетичне – в нім об'єднуються виразні засоби літератури, музики, живопису, архітектури і інших видів мистецтв.

Дієва природа театру знаходить віддзеркалення в драмі, складовій вміст театральної вистави.

У театрі «. толпа, ні в чому не схожа між собою . може раптом приголомшуватися одним потрясінням, заплакати одними сльозами і засміятися одним загальним сміхом» (Н. Ст Гоголь).   У театрі глядач присутній як би при самому здійсненні подій і стає з етичним співучасником, залучаючись до переживань дійових осіб.

Зародження елементів театру відбувається в прадавніх обрядах і іграх, що відображали трудові процеси. У основі вистав лежали міфи – оповіді про богів і героїв. Зміна пір року, посів і схід зерна знайшли поетичне віддзеркалення в мотивах смерті і воскресіння героя, складових головне містеріальних вистав, пов'язаних з культом Осиріса в Єгипті, Митри в Ірані, Бела-Мардука у Вавілоні, Деметри і Діоніса в Древній Греції.

 

Витоки римського театру

З кінця VI ст до н. е. Рим став аристократичною республікою на чолі з сенатом, що складається із знатних римських громадян (нобілей). Зростання рабства, розорення дрібних землевласників і ремісників, загострення класових протиріч – все це привело в I ст до н

е. до встановлення в Римі військової диктатури, а потім імперії.

По своєму культурному розвитку римляни стояли значно нижче за етрусків і греків. Через етрусків вони познайомилися з грецьким алфавітом і грецькою міфологією.

У III в до н . е. римляни добре знали вже всіх грецьких богів, яким вони дали римські імена. Грецьке ремесло, мистецтво і архітектура, релігія і міфологія зробили величезний вплив на культуру латинян.

В області літератури і театрального мистецтва римляни часто запозичували готові форми у греків. Проте, не можна бачити в римській культурі лише одні запозичення. Їй властиві і багато оригінальних рис, висхідних до глибокої старовини. Крім того, багато що, запозичене у греків, піддавалося радикальній переробці відповідно до потреб і смаків римського суспільства.

Витоки римського театру і драма сходять, як і в Греції, до сільських свят збору урожаю. Ще у віддалені часи, тоді Рим був невеликою общиною Лациума, по селах справлялися свята у зв'язку із закінченням жнив. На цих святах виспівували веселі грубуваті пісні, так звані фесценіни. Як і в Греції, зазвичай виступали при цьому два полухорія, які обмінювалися один з одним жартами і кепкуваннями часом уїдливого вмісту. Зародившись ще при родових буд, фесценіни існували і в подальші століття, і в них, за свідченням письменника часів Августа Горація, знаходила віддзеркалення і соціальна боротьба між патриціями і плебеями. Горацій говорить, що фесценінські кепкування не щадили і знать, яка і постаралася  їх приборкати, – було встановлено строге покарання всякому, хто засуджуватиме

1 2 3 4 5 6