Техніка безпеки при зварюванні

Техніка безпеки при зварюванні

Відповідальність за дотримання техніки безпеки несе адміністративно-технічний персонал підприємств, майстри, виконроби, спеціальні працівники з техніки безпеки.

Державний контроль за виконанням норм і правил з техніки безпеки здійснює інспекція Державного нагляду охорони праці.

За дотриманням санітарних умов праці стежить Державна санітарна інспекція, за нормами пожежної охорони.

Державна інспекція пожежної охорони.

При налагоджуванні. Технічних оглядах, ремонті та експлуатації зварювального устаткування найнебезпечнішим є ураження людини електричним струмом. Тому особи, які обслуговують це устаткування, мають дотримуватись таких основних заходів електробезпеки:

- працювати тільки на справному та заземленому устаткуванні;

- не торкатися голими руками клем та струмоведучих частин зварювальних установок, кабелів без ізоляції або з пошкодженою ізоляцією;

- до початку робіт перевіряти цілісність зварювальних кабелів і кожному переміщенні їх не допускати ушкодження ізоляції, стикання їх з водою, маслом, сталевими канатами, трубопроводами з горючими газами та киснем і гарячими трубами;

- гнучкі проводи електрокерування значної довжини слід розміщувати у гумових або брезентових рукавах. Захищати зварювальні кабелі від ушкоджень і при необхідності додатково обмотувати їх брезентовою стрічкою;

- не використовувати як зворотний провід зварювального кола контури заземлення. Труби санітарно-технічного обладнання. металоконструкції завершених будівель та технологічного обладнання;

- не застосовувати для зварювання в особливо небезпечних умовах установки без пристроїв автоматичного вимкнення напруги неробочого ходу або його обмеження до напруги 12 В з витримкою часу не менш як 0,5 с після розімкнення кола.

При експлуатації устаткування слід пам’ятати, що напруга неробочого ходу зварювальних трансформаторів, працюючих без пристрою зниження неробочого ходу, не повинна перевищувати 70-75В, зварювальним агрегатом і живильною мережею не повинна бути більшою за 10 м.

Основні вимоги щодо налагодження, кваліфікованого монтажу, експлуатації та догляду наводяться в технічній документації на зварювальне устаткування, яка входить до комплекту поставки зводу – виробника. Електричний монтаж має виконуватися згідно з “Правилами обладнання електротехнічних установок”

Перед монтажем нове устаткування розконсервовується. З поверхні деталей знімається консервуючи мастило та захисний папір.

Ввімкненою зварювальної апаратури до мережі передує обов’язкове заземлення корпусів шаф керування та джерел живлення та інших металевих не струмоведучих частин складально-зварювальних установок і оснастки, а також перевірка відповідності напруги живильної мережі напрузі, обумовленій паспортними характеристиками устаткування.

Заземлення здійснюється за допомогою оголених гнучких проводів або шин із міді або інших струмопровідних металів.

Заземлюючий пристрій складається з залемлювачів, що безпосередньо прилягають до землі т заземлюючи провідників, які з’єднують електрообладнання з землею.

Натуральними заземлювачами слугують електропровідні частини будівельних і виробничих конструкцій. Як штучні заземлювачі використовуються стальні труби, котрі забивають в землю на глибину 2,5-3,5 м.

Поперечний переріз провідника слід вибирати за величиною номінального струму навантаження. Густина струму в мідному заземлюю чому провіднику не повинна перевищувати 6А/м2. Якщо застосовується стальний провідник, поперечний переріз подвоюється.

Кожна зварювальна установка повинна вмикатися в мережу окремим рубильником або пускачем із запобіжниками. Вибір переїзду проводів для підключення устаткування в мережу визначається з умов допустимого спаду напруги на них – не більше 5%.

Опір заземного пристрою не повинен перевищувати 4 Ом при сумарній потужності джерела зварюваного струму 100 кВа, температура нагріву окремих частин зварювального агрегату – 75оС.

Устаткування

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні