Технологія прийняття рішень методом аналізу ієрархій

дослідженні ринку методів.

Одержання оцінок коефіцієнтів матриці прямих витрат з використанням методу аналізу ієрархій складається з трьох етапів.

Етап 1 – потрібно оцінити:

а) – частку проміжної продукції i-й галузі, що розподіляється в j-й галузі;

б) – частку проміжної продукції i-й галузі, що розподіляється для власного споживання.

Загальна проміжна продукція оцінюється для N галузей за допомогою МАІ після відповіді на наступне питання: наскільки одна галузь важливіше іншої при розподілі валової продукції на власні нестатки?

Внутрішні потреби галузей ієрархічно розділяються на виробничі, фінансові і трудові ресурси. Кожна галузь одержує пріоритет щодо кожного критерію. Потім використовується композиція для одержання загальної міри “важливості” для галузей. Отримані оцінки позначимо за Ri, що утворять вектор-стовпець R = (Ri) (11) і = 1, . . . N.

Етап 2 – побудова матриці парних порівнянь між галузями стосовно i-й галузі. Необхідно відповісти на наступний питання: наскільки сильна залежність однієї галузі в порівнянні з іншої для одержання валової продукції i-й галузі. У результаті одержимо матрицю парних порівнянь, з якої може бути отриманий власний вектор – стовпець ваг. Коли дана процедура проведена для кожної галузі, одержуємо матрицю W, стовпцями якої будуть власні вектори.

Етап 3 – одержання оцінок коефіцієнтів прямих витрат. Для цього кожен стовпець матриці W поелементно збільшується на вектор-стовпець R.

Галузь з високим пріоритетом може залежати від випуску продукції галузі з низьким пріоритетом. Вивчення пріоритетів необхідно для того, щоб керівник, який приймає рішення, визначити, які види діяльності є першочерговими. Облік мультиплікативних ефектів у даній моделі необхідний для забезпечення галузей з високим пріоритетом достатньою кількістю продукції, зробленої галузями з низьким пріоритетом. За недостатнього виробництва низько пріоритетними галузями це може негативно позначитися на галузях з високим пріоритетом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

1. Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. – Львів, 2003. – 421 с.

2. Ситнік В. Ф. , Писаревська Т. А. , Єрьоміна Н. В. , Краєва О. С. Основи інформаційних систем. Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 420 с

3. Федотова Д. Э. , Семенов Ю. Д. , Чижик К. Н. CASE-технологии. ? М. : Горячая линия – Телеком, 2003. – 157 с.

       4.                  Спицнадель В. Н. Основы системного анализа. – М. : Бизнес-Пресса, 2000.

       5.                  Шарапов О. Д. , Терехов Л. Л. , Сіднєв С. П. Системний аналіз. – К. : Вища школа, 1993.

       6.                  Волкова В. Н. , Денисов А. А. Основы теории систем и системного анализа: Учебник, изд. 2- Спб. : Изд-во СПбГТУ, 1999.

    7.                  Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ. Учеб пособие , М :ВШ, 2003.

 

 

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні