Технологія розробки автоматизованих систем SSADM

ЯК, найчастіше ставлячи розроблювачів у важке положення. Усі ці проблеми успішно вирішені в зазначеному стандарті.

Тому найближчим завданням представляється наповнення діючого ДЕСТ 34 передовим методичним змістом, що може бути безпосередньо запозичене з методичного забезпечення технології SSADM. Вирішення цього завдання полегшується тим, що ранні стадії розробки АС по вітчизняному і британському стандартам можуть бути зроблені зовсім ідентичними, якщо відповідним чином заповнити пробіли в ДЕСТ 34.  У результаті такої адаптації вітчизняні організації-розроблювачі АС і широкі кола фахівців будуть підготовлені до сприйняття основних ідей сучасних інформаційних технологій.

Наступне завдання може полягати в розробці нової редакції ДЕСТ 34, аж до копіювання британського стандарту, що розширить можливості імпорту передових засобів, а також створить більш сприятливі умови для розробки таких засобів силами вітчизняних організацій із наступним виходом на міжнародний ринок. При цьому треба відслідковувати стан питання з Євростандартом із тим, щоб погодити розробку нового національного стандарту з політикою Європейського Союзу в області інформаційних технологій. 

 2. Основні принципи і складові частини технології SSАДМ. Керівні матеріали по інформаційній технології

Творці технології SSADM керувалися низкою основних принципів, реалізація яких задовольняє самим жорстким вимогам сучасної програмної інженерії. Ці принципи наступні:

1)                    постійне залучення представників майбутніх користувачів у процес виробітки вирішень протягом усього проектування АС;

2)                    чітка структуризація технологічного процесу, взаємне ув'язування всіх стадій, етапів і проектних процедур, явна реґламентація ролей всіх учасників розробки;

3)                    ефективний контроль за ходом розробки з боку керівників проекту,  контроль якості проектування по формалізованих критеріях, можливість застосування існуючих технологій автоматизованого керування розробкою;

4)                    стикування з технологіями, реалізованими в існуючих системах програмування і керування базами даних;

5)                    формалізація процесу розробки, що забезпечує широке застосування засобів автоматизації проектування.

   У технології SSADM можна умовно виділити дві основні складові частини: типовий технологічний процес і методичне забезпечення.

   Типовий технологічний процес (ТТП) складається з 5 укрупнених стадій.

Методичне забезпечення  технології SSADM утворено 13 методиками проектування АС, тісно ув'язаними між собою.

 

 

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні