Технології баз даних Base

План

1. Системи управління базами даних. 3

Основні концепції баз даних. 3

Класифікація баз даних. 6

Основні типи моделей даних. 7

Класифікація сучасних систем керування базами даних. 13

Мовні засоби систем керування базами даних. 14

Майбутнє СУБД. . 16

2. Робота з базами даних в OpenOffice. Org BASE. 17

Створення бази даних в OpenOffice. org BASE. 17

Приклад Створення простої бази даних. 18

Створення запитів. 19

Створення форм. 21

Створення звітів

23

Використані джерела. 25

 1. Системи управління базами даних

Основні концепції баз даних 

Визначимо основні ідеї, що лежать в основі концепції бази даних:

- Ізолювати будь-яку прикладну програму від впливу змін в інших програмах через спільні дані шляхом розмежування логічних записів, що використовуються прикладними програмами, від записів, що фізично запам’ятовуються на магнітних носіях.

- Усунути надмірне дублювання даних.

- Централізувати управління даними.

Отже, суть концепції баз даних полягає в інтегрованому збереженні й диференційованому використанні прикладними програмами всієї інформації про об’єкти предметної області, що представляють певний інтерес для організації. За таких умов, з одного боку, формати подання даних описуються на логічному (зрозумілому) для кожної програми рівні, але, з іншого боку, усі інші дані, що зберігаються у базі даних і не мають ніякого відношення до певної прикладної програми, є для неї «прозорими» (їхню присутність програма не відчуває).

Таким чином, всі дані розміщуються в єдиному сховищі. Користувачі автоматизованих інформаційних систем (АІС) мають можливість звертатися до будь-яких даних, що їх цікавлять. Ті самі дані можуть бути в різних комбінаціях і по-різному представлені відповідно до потреб користувачів (прикладних програм). Це забезпечується за рахунок системи управління базами даних (СУБД). Серед більшості означень бази даних, що наводяться в літературі, не вказуються всі її суттєві ознаки. Також базу даних часто просто ототожнюють із сукупністю файлів, що містять необхідний набір даних.

Щоб сукупність файлів утворювала базу даних, файли повинні бути взаємопов’язаними; інтегрованими (за умови мінімальної надмірності); незалежними (від програм, у яких вони використовуються, від процесів, у яких вони підтримуються); мати єдину централізовану програму управління, що забезпечує логічну незалежність програм від даних, які зберігаються у файлах.

Базою даних (БД) називається по іменована сукупність даних, з тією мінімальною надмірністю, що необхідна для взаємопов’язаності даних, яка адекватно відображає стан об’єктів та їхні відношення у розглядуваній предметній області. Це сукупність взаємопов’язаних даних за наявності такої мінімальної надмірності, що допускає їхнє використання оптимальним способом для одного або кількох додатків; дані запам’ятовуються таким чином, щоб вони були незалежними від програм, що використовують ці дані, а також для пошуку даних у базі даних застосовується єдиний керований спосіб. Дані структуруються таким чином, щоб була забезпечена можливість подальшого нарощування додатків.

СУБД називається сукупність мовних і програмних засобів, призначених для створення, управління і сумісного використання БД багатьма

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні