Технології баз даних Base

користувачами.

Основні вимоги до баз даних та систем управління базами даних:

- Можливість представлення адекватних реальній предметній області структур даних (побудова адекватної інформаційної моделі предметної області).

- Простота та малі витрати ресурсів на розвиток системи (швидка і дешева модифікація старих та розробка нових програмних додатків у рамках автоматизованої інформаційної системи).

- Простота й оперативність доступу до даних, можливість пошуку інформації різними методами.

- Можливість одночасного ефективного обслуговування великої кількості користувачів.

- Можливість використання у розподілених обчислювальних мережах комп’ютерів.

- Забезпечення режиму розмежованого доступу до даних і програм, виключення можливості їхнього несанкціонованого застосування.

- Забезпечення подання даних користувачам у зручному вигляді для їхнього подальшого застосування.

- Забезпечення необхідної продуктивності розв’язування задач при обмежених витратах ресурсів комп’ютерів.

- Забезпечення захисту інформації у БД від збоїв і відмов у роботі технічних засобів та помилок користувачів.

Перерахуємо основні переваги щодо застосування БД та СУБД під час реалізації на їхній основі автоматизованих пошуково-інформаційних систем.

Скорочення зайвої надмірності даних, що зберігаються

Дані, що використовуються кількома програмами, інтегруються і зберігаються в одному місці. Надмірність даних є, але вона мінімальна та необхідна тільки для забезпечення взаємозв’язку різних даних певної предметної області.

Усувається суперечливість даних, що може виникати, якщо ті самі дані, що використовуються різними програмами, подаються декілька разів і якщо у разі необхідності їхньої зміни не всі копії відновлені.

Дані, що зберігаються, використовуються спільно. Це надає можливість розробляти нові програмні додатки над вже існуючою базою даних із мінімальними затратами.

Забезпечується більш простий, швидкий і дешевий розвиток автоматизованих систем за рахунок забезпечення логічної взаємної незалежності програм і даних у БД.

Спрощується підтримка цілісності даних (адекватності й узгодженості).

Забезпечується можливість швидкого надання даних на нестандартні (заздалегідь непередбачені) запити користувачів без додаткової розробки прикладних програм.

Створюється можливість комплексної автоматизації параметрів АІС, що можливо завдяки централізованому управлінню базою даних, за якого можна так структурувати і розміщувати дані, щоб для найважливіших (пріоритетних) програмних додатків забезпечити найшвидший доступ.

У разі централізованого управління базою даних спрощується стандартизація та уніфікація представлення даних у АІС.

Основними недоліками, з якими можуть зустрітися користувачі та розробники програмного забезпечення під час застосування БД та СУБД, є:

- додаткові витрати апаратних ресурсів (наприклад пам’яті) під час розміщення та роботи СУБД;

- додаткові виткати на встановлення й підтримку СУБД у робочому стані;

- необхідність кваліфікованого персоналу для централізованого управління базою даних (адміністрації БД), а отже додаткові витрати.

Таким чином, використання БД та СУБД щодо створення великих потужних АІС, що включають велику кількість взаємопов’язаних програмних додатків, безперечно, дає суттєві переваги порівняно з варіантами створення таких самих АІС на основі файлової системи.

Однак, для окремих програмних додатків, або програм, що виконують специфічні функції та мало пов’язані з обробкою великих обсягів даних, використання потужних СУБД може виявитися малоефективним, тому

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні