Технології баз даних Base

СУБД звичайно підтримується єдина інтегрована мова, що містить усі необхідні засоби для роботи з базою даних (починаючи від її створення) і базовий користувальницький інтерфейс, що забезпечує роботу з базами даних. Найбільш популярним і стандартним для реляційних СУБД є мова SQL (Structured Query Language), розроблена фірмою IBM і реалізована в реляційній СУБД System R, а згодом і в комерційній системі DB2.

Самі по собі дані в комп’ютерній формі не цікавлять користувача, якщо відсутні засоби доступу до них.  Доступ до даних здійснюється у вигляді запитів, що формулюються стандартною мовою запитів. Сьогодні для більшості СУБД такою мовою є SQL.

Прообраз мови виник у 1970 р. у лабораторії Санта-Тереза фірми IBM у рамках науково-дослідного проекту System R. Сьогодні – це фактично стандарт інтерфейсу із сучасними СУБД. Популярність SQL настільки велика, що розроблювачі нереляційних СУБД (наприклад, ADABAS), додають до своєї системи SQL-інтерфейс.

Мова SQL має офіційний стандарт – ANSI/ISO. Більшість розроблювачів дотримуються цього стандарту, однак часто розширюють його для реалізації нових можливостей обробки даних. SQL не є мовою програмування в традиційному розумінні, адже на ній пишуть не програми, а запити до баз даних. Тому ця мова декларативна, тобто з її допомогою можна сформулювати, що необхідно одержати, однак не можна вказати, як це варто зробити. Зокрема, на відміну від процедурних мов програмування (Сі, Паскаль), у мові SQL відсутні такі оператори, як if/then/else.  Запит у мові SQL складається з одного або декількох операторів, розділених крапкою з комою.  Найбільш важливі визначені в стандарті ANSI/ISO SQL. Кожна послідовність операторів мови SQL реалізує визначену дію над БД

Повторюємо, що SQL – це мова запитів, тому на ній неможливо написати досить складні прикладні програми, що працюють з базою даних. Для цієї мети в сучасних СУБД використовують мова четвертого покоління (FGL – Forth Generation Language), що володіє основними можливостями процедурних мов третього покоління (Си, Паскаль), можливістю вмонтувати текст програми оператора SQL і володіє засобами керування інтерфейсом користувача (формами, меню, звітами тощо).  Сьогодні FGL – це один із стандартів розробки програм-додатків, що працюють із БД.

Перший стандарт цієї мови з’явився в 1989 р. – SQL-89 – і підтримувався практично всіма комерційними реляційними СУБД.  Він мав досить загальний характер і допускав широке тлумачення. Достоїнствами SQL-89 можна вважати стандартизацію синтаксису і семантики операторів вибірки і маніпулювання даними, а також фіксацію засобів обмеження цілісності бази даних. Однак у ньому були відсутні такі важливі розділи, як маніпулювання схемою БД і динамічний SQL.

Неповнота стандарту SQL–89 привела до появи в 1992 р. наступної версії мови SQL.  SQL–92 вирішує практично всі необхідні проблеми: маніпулювання схемою бази даних, керування транзакціями і сесіями, динамічний SQL.  У стандарті існують три рівні: базовий, проміжний і повний.  Тільки останнім часом СУБД провідних виробників забезпечує сумісність з повним варіантом мови.  Поява нових вимог користувачів до СУБД привели до того, що в даний час ведуться роботи з розробки SQL–3.  Ця версія мови, мабуть, буде мати у своєму складі механізм тригерів, визначення довільного типу даних, серйозні об’єкти розширення.  Поки ж найбільші розробники СУБД затягують розробку цього стандарту, удосконалюючи і розширюючи власні версії мови SQL.

 Майбутнє СУБД 

В середині 80-их

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні