Технології баз даних Base

років ХХ століття для підтримки додатків систем автоматизованого проектування (САПР) почали розробляти об’єктно-орієнтовані СУБД (ООСУБД). Складні структури даних САПР дуже зручно оформити у вигляді об’єктів, а технічні креслення простіше зберігати в БД, ніж у файлах. Це дозволяє обійтися без декомпозиції графічних структур на елементи та запис їх у файли після внесенні змін у креслення.

Якщо типові реляційні БД мають зв’язки в глибину двох рівнів, то ієрархічна інформація креслень САПР звичайно включає до десяти рівнів, що потребує достатньо складних операцій для «збирання» результату. Об’єктні БД добре відповідали подібним задачам, і еволюція багатьох СУБД розпочалася саме із ринку САПР.

Об’єктно-орієнтовані БД почали використовувати для забезпечення управління базами даних і додатками, побудованими в відповідності із концепцією об’єктно-орієнтованого програмування. Об’єктно-орієнтована технологія дозволяє пакувати дані та код для їх обробки разом (в об’єктах). Таким чином практично знімаються обмеження на типи даних, що дає змогу працювати із даними будь-якого рівня абстракції.

Використання об’єктної моделі краще застосовувати для баз даних з великою кількістю складних зв’язків. В об’єктно-орієнтованих СУБД кожна визначена користувачем структура – це об’єкт, що одержує управління безпосередньо базою даних.

Якщо дані складаються із коротких полів фіксованої довжини (прізвище, адреса тощо), то найкращим рішенням щодо організації даних буде використання реляційної бази даних. Якщо ж дані (об’єкти) містять складну структуру (типу «матрьошка»); розмір, що динамічно змінюється; довільні структури, що визначаються користувачем (наприклад, мультимедіа), подання їх в табличній формі буде важким.

Багато аналітиків вважає, що майбутнє за гібридними об’єктно-реляційними СУБД.

2. Робота з базами даних в OpenOffice. Org BASE

Знаходячись в базі даних OpenOffice. org, можна користуватися даними, такими, що зберігаються в різних форматах файлів баз даних. Початково база даних OpenOffice. org підтримує деякі звичайні файлові формати баз даних, наприклад dBase. Крім того, можна використовувати базу даних OpenOffice

org для підключення до зовнішніх реляційних баз даних, наприклад, до баз даних MySQL або Oracle.

Під час роботи часто виникають питання по виконанню тих або інших завдань. OpenOffice. org BASE має хорошу довідкову систему, яка допоможе відповісти практично на будь-яке питання. Для виклику довідки виберете пункт Виклик довідки.

 Створення бази даних в OpenOffice. org BASE 

Щоб створити новий файл бази даних, виберіть команду меню Файл - Створити - База даних.

За допомогою майстра баз даних можна створити файл бази даних і зареєструвати нову базу даних в OpenOffice. org Base.

Щоб відкрити файл бази даних, виберіть команду меню Файл - Відкрити. Із списку Тип файлу виберіть для перегляду тільки Документи бази даних. Виберіть документ бази даних і клацніть Відкрити.

Розглянемо створення таблиці на прикладі. Створимо таблицю, що містить інформацію про книги, що зберігаються в бібліотеці.

Для створення таблиці відкрийте файл бази даних, в якій вимагається створити нову таблицю. Клацнете значок Таблиці. Щоб створити нову таблицю, виберіть Створення таблиці в режимі дизайну.

Тепер можна створити поля для таблиці в режимі дизайну (Малюнок 5).

 Малюнок 5

 Введіть нові поля в рядки зверху вниз.

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні