Технології баз даних Base

властивості існуючих полів.

-                        Якщо це форма, в ній можна змінювати або створювати елементи управління. Очевидно, що цей режим служить не для користувачів бази, а для її розробників.

-                        Дію кнопки Створити відповідає її назві. Вона служить для створення нових об'єктів. Цей елемент управління теж призначений для проектувальників бази.

  1. У вікні "База динних" Виберіть вкладку "Таблиці" і у вікні "Завдання" натисніть "Створити в режимі дизайну".

  2. У макет таблиці введіть наступні дані:

У перший і останній стовпець в "тип поля" ввести "Текст [VARCHAR]"а в інших "Речове [REAL]"

  1. Тепер натисніть "Зберегти". Введіть "Нач-таб".

З'явиться діалогове вікно про створення первинного ключа. Натисніть кнопку "Так".

У полі ID В полі "Автозначення" виберіть "Так". Цей параметр дозволить автоматично генерувати значення ідентифікаторів рядка. Натисніть "Зберегти". Закрийте вікно.

Тепер інтерфейс програми має вигляд (у списку таблиць з'явилася таблиця "Нач-таб"):

  1.  Натисніть двічі на таблиці "Нач-таб" і підготуйте таблицю певного змісту.

Збережіть заповнену таблицю ("Зберегти поточний запис").

 Створення запитів 

Спершу створимо запит сортування даних по таблиці "книги"

Щоб створити запит, клацніть значок Запити в документі бази даних, а потім клацніть Створити запит в режимі дизайну.

Визначення запиту виконується в нижній зоні вікна. Щоб визначити запит, вкажіть імена полий бази даних, які вимагається включити, а також умови відображення полів. Щоб переупорядкувати стовпці в нижній області конструктора, перетягнете заголовок стовпця в нове розташування або виберіть стовпець і натисніть CTRL і клавішу із стрілкою. Створимо запит, який виводитиме кількість книг, в бібліотеці (Малюнок 7).

Заходимо в режим дизайну запитів і додаємо туди таблицю "книги", після чого вибираємо поля, що цікавлять нас, і ставимо сортування за збільшенням для поля "назва" (Малюнок 7)

 Малюнок 7

 Закрийте вікно створення запитів. Щоб перевірити запит, двічі клацніть його ім'я в документі бази даних. Результат запиту відобразиться в таблиці, аналогічній представленню джерела даних, також результати запиту можна подивитися, не виходячи з режиму дизайну, для цього треба вибрати пункт меню Вид - Вид або просто натиснути клавішу F4.

Результати цього запиту показані на Малюнку 8.

 Малюнок 8

 Для того, щоб знати скільки різних найменувань книг зберігається в бібліотеці створимо наступний запит. У режимі дизайну запитів (аналогічно попередньому запиту) додаємо таблицю "книги", для підрахунку книг можна скористатися полем "номер книги". Вибираємо це поле, пишемо псевдонім "кількість найменувань книг" і вибираємо функцію лічильник(Малюнок 9)

 Малюнок 9

 Псевдонім несе смислове навантаження.

 Створення форм.  

Далі можна створити форму, форми можуть створюватися на основі таблиць або на основі запитів. Ми створимо форму, яка відображуватиме усі дані про книгу з можливістю їх додавання.

Для створення нової форми в OpenOffice. org base можна використовувати Майстер форм:

  1. Якщо файл бази даних, в якому треба створити нову форму, не відкритий, то відкрийте його.

  2. У лівій зоні вікна бази даних клацніть значок Форми.

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні