Технології баз даних Base

Встановите прапорець Використовувати майстер для створення форми.

Відкриваємо Майстер форм і приступаємо до виконання кроків.

Крок 1. Поміщаємо у форму усі поля таблиці "книги" (Малюнок 10)

 Малюнок 10

 Крок 2. Вибираємо додавання субформи (Малюнок 11)

 Малюнок 11

  Крок 3. Вибираємо поля для субформи (це будуть поля "адреса" і "головний редактор" таблиці "видавництва").

Крок 4. На цьому кроці не міняємо нічого (Малюнок12).

  Малюнок 12

Крок 5. Вибираємо розташування елементів на формі. В даному випадку стовпці підпису розташовуються ліворуч і на основній формі і на субформі (Малюнок 13).

    Малюнок 13

  Крок 6. Тут задаємо умову, що у формі будуть відображені усі дані, але їх не можна змінювати і видаляти, можна тільки додавати нові дані (Малюнок 14).

  Малюнок 14

  Крок 7. Вибираємо оформлення форми. Ми вибрали світло-синій фон і тривимірний вид поля.

Крок 8. На завершальному кроці задаємо ім'я форми як "інформація про книги" і відмічає, що після заповнення форми хочемо з нею працювати (Малюнок 15).

  Малюнок 15

  Після завершення останнього кроку тиснемо кнопку "Готове", на цьому створення форми закінчене.

  Створення звітів

Для створення звіту, вибираємо майстер звітів.

Для створення нового звіту в OpenOffice. org BASE необхідно виконати наступну послідовність дій:

  1. Відкрийте файл бази даних, в якій необхідно створити новий звіт, якщо він у Вас не відкритий.

  2. У лівій зоні вікна бази даних клацніть значок Звіти.

  3. Виберіть завдання "Використовувати майстер для створення звіту"

Використання і зміна звітів баз даних.

Вибір полів.

Вказується таблиця або запит, для якого створюється звіт, і поля, які треба включити в звіт.

В даному випадку зробимо звіт по кількості найменувань. Тому вибираємо другий створений Вами запит, додаємо поле "Кількість найменувань".

Вказується, що означатимуть поля.

Угрупування.

Запису звіту можна групувати на основі значень одного або декількох полів. Виберіть поля, по яких буде згрупований підсумковий звіт. У звіті можна групувати до чотирьох полів. При угрупуванні декількох полів OpenOffice. org base створює вкладені групи згідно з їх рівнем угрупування.

Параметри сортування.

Виберіть поля, по яких вимагається сортувати звіт. Поля можна сортувати по чотирьох рівнях, на кожному - за збільшенням або по убуванню. Згруповані поля можна сортувати тільки усередині відповідних груп.

Виберіть розмітку з різних шаблонів і стилів і орієнтацію сторінки (книжну або альбомну).

Звіт можна створити як статичний або як динамічний звіт. При відкритті динамічного звіту він відображується з поточним вмістом. При відкритті статичного звіту завжди відображуються ті дані, які містилися в цьому документі у момент його створення.

Звіти, побудовані на основі таблиць, будуть статичними, тобто відображуватимуть тільки ту інформацію, яка містилася в таблиці під час їх створення. Для створення звіту, який кожного разу надаватиме повну інформацію треба побудувати його на основі запиту. На Малюнку 26 наведений приклад звіту.

  

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні