Технології баз даних Base

що вимагає додаткових затрат часу і коштів.

Сучасні СУБД можуть підтримувати:

- різні типи подання даних й операції над ними (в тому числі фактографічних, документальних, картинно-графічних даних);

- природне і ефективне подання в БД різних відношень між об’єктами (наприклад, візуалізація даних, що характеризуються параметрами простору та часу);

- перевірку даних на несуперечність;

- дедуктивний вивід (дедуктивні БД);

- управління розподіленими БД та інтеграцію неоднорідних БД;

- централізацію й інтеграцію даних в мережах ПК.

Що стосується системи охорони здоров’я, то проблема вибору оптимальних способів зберігання та обробки великих обсягів медичної інформації вже давно є однією з актуальних проблем організації системи охорони здоров’я в Україні. У структурі будь-якого лікувального закладу існують центри, куди надходить інформація, яку слід зберігати та обробляти.

Мета будь-якої інформаційної системи – обробка даних про об’єкти реального світу. У широкому розумінні база даних – це сукупність відомостей про конкретні об’єкти реального світу в якій-небудь предметній області.

Під предметною областю (ПрО) прийнято розуміти частину реального світу, що підлягає вивченню для організації керування, наприклад, підприємство, ВНЗ тощо.

Створюючи базу даних, користувач прагне упорядкувати інформацію про різні ознаки об’єктів і швидко одержати вибірку даних з довільним сполученням ознак. Зробити це можливо тільки якщо дані структуровані.  Структурування – це введення угод про способи подання даних. Неструктурованими називають дані, записані, наприклад, у текстовому файлі.

Наведемо приклад неструктурованих даних, що містять відомості про студентів (номер особистої справи, прізвище, ім’я, по батькові та рік народження):

Особиста справа № 16493 Сергєєв Петро Михайлович, дата народження 1 січня 1976 р. ; o/с № 16593, Петрова Ганна Володимирівна, дата народження 15 березня 1975 р

; № особистої справи 16693, дата народження 14. 04. 76, Анохін Андрій Борисович

Легко переконатися, що складно організувати пошук необхідних даних, які зберігаються в неструктурованому вигляді, а упорядкувати подібну інформацію практично не можливо.

Щоб автоматизувати пошук і систематизувати ці дані, необхідно виробити певні угоди про способи подання даних, наприклад дату народження потрібно записувати однаково для кожного студента, вона повинна мати однакову довжину і визначене місце серед іншої інформації.  Ці ж зауваження справедливі і для інших даних (номер особистої справи, прізвище, ім’я, по батькові).

Таблиця 1. База даних

 

№ особистої справи

Прізвище

Ім’я

По батькові

Дата народження

16493

Нікулін

Петро

Михайлович

01. 01. 76

16593

Петренко

Ганна

Володимирівна

15. 03. 75

16693

Анохін

Андрій

Борисович

14. 04. 76

 

 

Отже, база даних (БД) – це іменована сукупність

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні