Технології баз даних Base

valign="top">

Анохін Андрій Борисович

14. 04. 76

2

11

 

Такі таблиці мають рядки, які відповідають записам (або кортежам), а стовпці – атрибутам відношень (доменам, полям).

Наступні терміни є еквівалентними:

- відношення, таблиця, файл (для локальних БД);

- кортеж, рядок, запис;

- атрибут, стовпчик, поле.

Реляційна БД є сукупністю відношень, що містять усю необхідну інформацію та об’єднані різними зв’язками.

БД вважається нормалізованою, якщо виконуються наступні умови:

- кожна таблиця має головний ключ;

- всі поля кожної таблиці залежать тільки від головного ключа;

- в таблицях відсутні групи повторних значень.

Для успішної роботи з багато табличними БД, як правило, треба встановити між ними зв’язки. При цьому користуються термінами «базова таблиця» і «підлегла таблиця». Організація зв’язку між елементами різних таблиць можлива, якщо одна таблиця містить первинний ключ іншої. Це поле тоді має назву зовнішній ключ.

Зв’язок між таблицями утворюється завдяки парі полів, одне з яких знаходиться в базовій таблиці, а друге – в підлеглій

Ці поля можуть мати значення, що повторюються. Коли значення в зв’язаному полі запису базової таблиці і в полі підлеглої співпадають, то ці записи називаються зв’язаними.

Якщо зв’язане поле підлеглої таблиці містить тільки унікальне значення, то створюється зв’язок «один-до-одного». Якщо це поле може містити значення, що повторюються, то створюється зв’язок – «один-до-багатьох».

Деякі СУБД можуть зв’язувати дві таблиці тільки якщо вони мають спільні поля (поля з однаковою назвою і типом).

Розрізняють такі види взаємозв’язків між відношеннями:

Зв’язок «один-до-одного» допускає зв’язок між двома об’єктами, представленими у вигляді таблиць, наприклад, «ПАЦІЄНТ» і «СТАН ОРГАНІЗМУ ПАЦІЄНТА» (кожному пацієнту відповідає конкретний стан організму); «ПОСАДА» і «ОКЛАД».

Він є найпростішим видом зв’язку даних, коли первинний ключ таблиці є водночас зовнішнім ключем, що посилається на первинний ключ іншої таблиці.

Зв’язок «один-до-багатьох» допускає зв’язок з одним об’єктом кількох інших, наприклад, «ПАЦІЄНТ» і «ЛІКАР» (кожному лікарю відповідає кілька пацієнтів); «СТУДЕНТ» і «ВИКЛАДАЧ»; «ГРУПА» і «ВИКЛАДАЧ» (в кожній групі викладає певний викладач, а викладач може проводити заняття в різних групах).

Цей зв’язок реалізується вже описаною парою «зовнішній ключ – первинний ключ». Саме цей зв’язок описує механізм класифікаторів, коли існує довідкова таблиця що містить назви, імена і деякі коди (первинним ключем є код), в інформаційній таблиці визначається зовнішній ключ, що посилається на первинний ключ класифікатора.

Зв’язок «багато-до-багатьох» в явному вигляді в реляційних БД не підтримується, однак є способи непрямої реалізації такого зв’язку. Він допускає зв’язок кількох об’єктів з кількома іншими, наприклад, «ПАЦІЄНТ» і «ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» (пацієнти можуть обслуговуватися в різних лікувальних закладах) або зв’язок ПАЦІЄНТИ ХІМІОПРЕПАРАТИ (один пацієнт може використовувати під час лікування різні хімічні препарати, водночас як кожен хіміопрепарат може вживатися різними пацієнтами); «ВИКЛАДАЧ» і «ПРЕДМЕТ» (одну навчальну дисципліну можуть викладати різні викладачі, а

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні