Технології баз даних Base

один викладач може викладати різні предмети).

Для організації останнього типу взаємозв’язку можна використовувати два зв’язки «один-до-багатьох» через додаткову проміжну таблицю (рядки якої складаються із зовнішніх ключів, що посилаються на первинні ключі обох таблиць).

 Таблиц. «ПАЦІЄНТИ»

 

№ особистої справи пацієнта

Прізвище

Ім’я

По-батькові

Дата народження

Курс

Група

16493

Нікулін

Петро

Михайлович

01. 01. 76

2

11

16593

Петренко

Ганна

Володимирівна

15. 03. 75

2

12

16693

Анохін

Андрій

Борисович

14. 04. 76

2

11

 

 Таблиця. «ХІМІОПРЕПАРАТИ»

 

№ хім

препарату

Назва

Хімічна формула

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 Таблиця.   «ХІМІОПРЕПАРАТИ-ПАЦІЄНТИ»

 

№ особистої справи

№ хім. препарату

16493

1

16493

2

16593

1

16593

3

 

 

 

 Атрибут (або набір атрибутів), що може бути використаний для однозначної ідентифікації конкретного кортежу, називається первинним ключем. Якщо з первинного ключа виключити довільний атрибут, решти їх буде недостатньо для однозначної ідентифікації окремих кортежів. Для прискорення доступу за первинним ключем у всіх СУБД є механізм індексування. Індекс – це інвертований деревоподібний список, що вказує на дійсне місцезнаходження запису для кожного первинного ключа.

Можливе індексування відношення з використанням атрибутів, відмінних від первинного ключа. Даний тип індексу називається вторинним і застосовується з метою зменшення часу доступу під час пошуку даних у відношенні, а також для сортування.

Для підтримки цілісності даних у багатьох СУБД є механізм зовнішніх ключів, коли деякому атрибуту (або групі атрибутів) одного відношення призначають посилання на первинний ключ іншого, тим самим закріплюються зв’язки підлеглості між ними. При цьому відношення, на первинний ключ якого посилається зовнішній ключ іншого, називається головним (master-relation), а відношення, від якого виходить посилання, називають другорядним (detail-relation).

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні