Технології обслуговування в управлінні праці та соціального захисту

Проблема соціального захисту населення – одна з ключових проблем як в Україні в цілому, так зокрема і кожного населеного пункту. На жаль, існуюча система соціального захисту, а також обмежені фінансові ресурси не дозволяють задовольнити в повному обсязі та на належному рівні всіх потребуючих в соціальній допомозі.

З метою створення в Україні сучасної системи соціального захисту населення, підвищення ефективності надання державної підтримки, шляхом спрощення процедури надання різних видів допомог та компенсацій, згідно Угоди між Україною і Міжнародним банком Реконструкції та Розвитку від 28. 11. 2005 р. №4807-UA (ратифікована Верховною Радою згідно із Законом України від 08. 02. 2006 р

№3408-IV), запроваджено проект „Удосконалення системи соціальної допомоги”.

Для реалізації зазначеного проекту Міністерством праці та соціальної політики України було розроблено та затверджено стандартну модель надання соціальної допомоги на місцевому рівні, яка базується на застосуванні Єдиної технології прийому громадян із призначення усіх видів соціальної допомоги за однією заявою та на підставі одного пакету документів. Проект передбачає оптимізацію структури місцевих управлінь праці та соціального захисту населення, проведення ремонту приміщень та їх технічне оснащення.

Принципи технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги

Основними принципами єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням всіх видів соціальної допомоги (далі - єдина технологія), є:

 - надання якісних послуг отримувачам допомоги з максимальною зручністю та мінімальними затратами;

 - підвищення адресності соціальної допомоги та забезпечення цільового використання коштів, передбачених для її надання;

 - створення працівникам органів праці та соціального захисту населення сприятливих умов для ефективної роботи;

 - створення атмосфери взаємоповаги між працівниками органів праці та соціального захисту населення і отримувачами допомоги.

 Тобто, обслуговування громадян, які звертаються до Управління праці та соціального захисту населення, має бути комплексним. Повинні розглядатися всі аспекти діяльності управління - від надання підтримки за рахунок бюджетів усіх рівнів (призначення соціальної допомоги, допомоги по догляду, житлової субсидії тощо) до забезпечення сприяння у вирішенні проблем з працевлаштування, отримання визначеної законом заробітної плати.

 Основні принципи можна задекларувати як наступне звернення до відвідувача:

 - ми приймемо рішення за вашим зверненням одразу ж після одержання необхідної інформації

 - ми розглядатимемо усі звернення справедливо і послідовно

 - ми дамо пояснення з приводу обґрунтування нашого рішення

 - ми повідомимо Вас про Ваше право оскарження прийнятих рішень

 На першому етапі впровадження єдиної технології прийому громадян розглядатимуться питання надання населенню усіх видів соціальної допомоги за одним зверненням на підставі єдиного пакету документів.

 Стандартна модель надання соціальної допомоги на місцевому рівні призначена для:

 - забезпечення рівноправного надання громадянам соціальної допомоги незалежно від місця проживання;

 - сприяння застосуванню інтегрованого підходу до надання соціальної допомоги та соціальних послуг;

 - забезпечення безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно отримання соціальної допомоги та соціальних послуг;

 - сприяння формуванню у працівників органів праці та соціального захисту населення відповідних професійних навичок, надання їм

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні