Текст як цілісність та його окремі компоненти. Методика редакторського аналізу композиції рукопису

Н.М. Теория и практика редактирования. - М.: Высш. шк., 1980. -С.211-229, 264-271.

Справочная книга редактора и корректора: Редакционно-техническое оформление издания. - М.: Книга, 1985. - С.35-71.

Терехова B.C. Литературное редактирование. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. - С.47-57.

Феллер М.Д. Эффективность сообщения и литературный аспект редактирования. -Львів: Вища шк., 1978. -С.62-111.

Шаповал Ю.Г. Телевізійна публіцистика: методологія, методи, майстерність. - Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. - С.90-120. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні