Текст як об'єкт дослідження різними науковими дисциплінами

введеній інформації як важлива умова для її подальшого поступального розгортання. Зміст тексту створюється значеннями слів, які є його складовими частинами, а розуміння тексту є розкриття смислових зв'язків і стосунків, що передаються за допомогою слів, фраз, пропозицій. Надмірність інформації, тобто повне або часткове повторення повідомлення, складає обов'язкову передумову для сприйняття інформації і однією з ознак всякого більш менш протяжного висловлювання. Багато авторів визначають цілісність на основі змістовно-логічної ознаки і вважають її змістовною категорією тексту, предметній області викладу (G(, що виникає на основі єдності, lich, Raibe; Hennig, Huth; М. Д. Городникова). Дослідники вважають одним з головних екстралінгвістичних чинників, що впливають на породження тексту, наявність предмета висловлювання і його ситуативної опори. У плані вираження до основних чинників, що конституюють структурну організацію тексту, необхідно віднести текстові лексико-семантичні підсистеми, що реалізовують певні тематичні напрями в тексті і відбивають деякі області навколишньої дійсності, наприклад, просторові, тимчасові, причинно-наслідкові стосунки, предмети домашнього ужитку, сільськогосподарські знаряддя, емоції і т. д. Номінація є мовним закріпленням понять і ознак, які відображують властивості предметів і явищ об'єктивної дійсності. Можна помітити, що і фрази, що містять співвідношувані з цією системою лексичні одиниці теж виявляться між собою пов'язаними. Завдяки процедурі виділення лексико-семантичних підсистем і відповідних фраз, ми дістаємо можливість визначити характер стосунків, в які вступають іменні словосполучення, які належать до універсальних способів створення мовних номінативних засобів, які використовуються для побудови різних текстів.

Згідно з цією точкою зору, в центрі уваги опиняється вивчення особливостей тематичної організації, що розглядається як лінгвістична проекція екстралінгвістичного базису його смислової єдності.

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні