Текст як результат мовленнєвої діяльності

цифровий чи статистичний матеріал, документи, доведені положення і т. д.

2Аргументи до людини. Це посилання на висловлення, думки авторитетних людей: учених, письменників, суспільних діячів, фахівців; привертання  уваги до достоїнств і недоліків, смаків опонента; виклик  жалості і співчуття.

Аргументи першого виду націлені  на те, щоб довести, тобто установити істинність тези, а другого - на те, щоб переконати - зробити слухачів однодумцями, посилити впевненість, що істинність тези доведена. Основа переконливості мовлення -  доказовість, але важливу роль відіграє риторична майстерність: пафос, манери, голос і т. д.  

3. Композиція тексту

Композиція (лат. compositio - «складання, твір») - це розташування всіх частин тексту закономірним, мотивованим змістом і задумом .

Найбільш розповсюдженою класичною структурою тексту вважається така, що включає в себе : вступ, головну (основну) частина, висновок. Цю структуру часто  мають інформаційна промова, доповідь. Привітальна, торгова промова у наш  час відрізняються вільною композицією, що багато в чому визначається ситуацією й адресатом.

У ході експериментів було встановлено, що запам'ятовується і засвоюється найкраще те, що дається на початку чи наприкінці повідомлення, це пояснюється  дією так званого психологічного закону «краю». Тому важливо продумати зміст вступу і висновку.

Задача вступу - підготувати слухачів до сприйняття теми. На думку досвідчених ораторів, варто відразу привернути увагу аудиторії. « Гачків, що зачипають» (А

Ф. Коні), існує безліч : цікавий чи навіть несподіваний приклад; прислів'я, приказка, крилате вислів , цитата; розповідь про  події , що мають відношення до теми виступу; питання, що дозволяють спонукати  слухачів до активної  розумової  діяльності .

Висновок повинен бути коротким, стислим. У ньому, як правило, підводяться підсумки сказаного , робляться узагальнення; коротко повторюються основні положення, підкреслюється головна ідея і важливість для аудиторії розглянутої теми; намічаються шляхи розвитку висловлених думок; ставляться нові задачі, окреслюються перспективи, звучить запрошення висловити свою думку, посперечатися.

Сучасні оратори  використовують методи викладу матеріалу головної частини , що сформувалися на базі багатовікової практики:

1)Індуктивний метод - аналіз матеріалу від часткового до загального, від конкретних фактів до висновків.

2)Дедуктивний метод - міркування від загального до часткового , висування яких –небудь  положень, а потім роз'яснення їхнього змісту на прикладах.

3)Східчастий метод - послідовний виклад одного питання за іншим. Розглянувши проблему, автор тексту, уже більше до неї не повертається.

4)Історичний метод - подача матеріалу в хронологічній послідовності, наприклад, на історичні чи біографічні теми.

5)Концентричний метод -  повідомлення  ведеться  навколо головної проблеми, єдиного центра. Мовець  аналізує предмет з усіх боків, за допомогою різних визначень (прикладів, пояснень і т. п. ), переходячи від загального розгляду до більш глибокого.

6)Метод аналогії - зіставлення різних явищ, подій, фактів, подібних між собою.

7)Метод контрасту побудований на основі порівняння полярних, віддзеркалюючих один одного предметів, проблем, явищ, їх протиставлення.

  Використання різних методів в одному монолозі дозволяє зробити його основну частину оригінальною, нестандартною.  

4. Стилі тексту

  Будь-який текст можна віднести

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні