Текстовий редактор WORD

працює в середовищі Windows). Вилучити виділений фрагмент можна і за допомогою клавіші [Del], але при цьому фрагмент у буфер обміну не заноситься.

Вставка фрагменту з буферу обміну здійснюється командою Правка/Вставить або кнопки Вставить панелі інструментів Стандартная. Фрагмент вставляється в позицію текстового курсора.

Перенести фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд: Правка/Вырезать і Правка/Вставить. Досить просто можна перемістити фрагмент за допомогою миші. Для цього слід встановити курсор миші на виділеному фрагменті і, не відпускаючи натиснутої лівої кнопки, відбуксувати фрагмент на нове місце. Якщо тепер відпустити ліву кнопку, то фрагмент буде переміщено.

Скопіювати фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд: Правка/Копировать і Правка/Вставить. При виконанні першої команди виділений фрагмент переноситься в буфер обміну, але з тексту не вилучається. Копіювання за допомогою миші аналогічне переміщенню, але при цьому повинна бути додатково натиснутою клавіша [Ctrl].

Команди редагування діють і при роботі з документами в різних вікнах. Це дає змогу обмінюватись фрагментами тексту між різними документами.

Поля. Поля — це спеціальні фрагменти тексту, які розміщуються в документі і забезпечують автоматичне внесення в документ деякої інформації (дати, часу, назви документа і т. д. ). Для внесення в документ поля слід встановити курсор у потрібну позицію і виконати команду Вставка/Поле, при цьому відкривається вікно діалогу Поле (мал. 4).

Мал. 4.

В списку Категории вікна перераховані групи, в які об'єднані всі поля. В списку Поля наведені назви полів, що відповідають груді, вибраній у списку Категории

Відповідно до вибраного поля змінюється зміст решти елементів вікна діалогу. Кнопка Параметры дозволяє перейти до вікна діалогу Параметры і вибрати належний формат. Деякі поля (наприклад, дату) необхідно обновляти. Для обновлення фрагменту, який включає необхідні поля, необхідно виділити фрагмент і натиснути клавішу [F9].

Для зручності роботи з полями користувач може затінити поля. Вигляд тіні встановлюється в вікні діалогу Параметры, вкладника Вид. Це вікно викликається командою Сервис/Параметры.

За допомогою комбінації клавіш [Alt—F9] можна переключати з режиму перегляду інструкцій поля на режим перегляду результату їх виконання і навпаки.

Пошук і заміна. Режим пошуку вказаного фрагмента тексту здійснюється командою Правка/Найти. Ця команда відкриває доступ до вікна діалогу Найти (мал. 5).

Мал. 5.

В поле Что цього вікна необхідно ввести слово або фразу, яка шукається. В списку Направление потрібно вказати, в якому напрямі слід проводити пошук: вперед (від курсора до початку тексту), назад (від курсора до кінця тексту) чи за всім текстом. Для ігнорування у процесі пошуку різниці між великими та малими буквами необхідно встановити опцію С учетом регистра. Word дозволяє при пошуку використовувати шаблони. В шаблоні можна використовувати символи "?" і "*". Символ "?" в процесі пошуку розглядається як будь-яка буква, символ "*" — як довільне число будь-яких букв. Так, якщо для пошуку вказується слово "до?", то можуть бути знайдені слова "док", "дог", "дот", а якщо "до*", то можуть бути знайдені слова "дот", "док", "доданок", "доза" і т. д. Для використання шаблонів слід встановити прапорець Символы шаблона.

Після встановлення

1 2 3 4 5 6 7 8 9