Текстовий редактор WORD

розташування (альбомна чи книжкова) орієнтація.

Відкриття документа можна виконати також у п. м. Файл через список (список останніх файлів, якими останнім часом користувалися). Це буде швидкий спосіб, бо WORD сам запам’ятовує шлях до файлів. Закриття документа через “Файл - Закрыть”.

WORD передбачає, що користувач може помилитись тому у п. м. “Правка” існують команди відміни останньої команди або повернути те що відміняли. На панелі інструментів це кнопки .

При роботі з документом можна задати певний вигляд його перегляду, тобто, масштаб. На панелі інструментів завжди можна побачити кнопку ?????. або 75%, 50%. Задати масштаб можна також за допомогою п. м. “Вид”

Зміна шрифтів (колір, розмір, стиль) виконується у п. м. Формат – Шрифт або на панелі інструментів: .  

3. Форматування символів 

Форматування символів – процес встановлення параметрів фрагменту тексту, що визначають зовнішній вигляд тексту в цьому фрагменті

Перед зміною параметрів фрагменту тексту його слід виділити. Якщо фрагмент тексту не буде виділений, то змінюватися будуть поточні параметри (параметри тексту, що буде вводитися з поточної позиції).

Зміна параметрів шрифту 

Для зміни параметрів символів використовується команда Шрифт меню Формат, що викликає діалогове вікно Шрифт (мал. 19). Укладка Шрифт використовується для установлення параметрів шрифту.

В діалоговому вікні на вкладці Шрифт можна змінити такі параметри форматування як тип (гарнітура), розмір (кегль), який вимірюється в пунктах (1 пункт = 0,375мм), написання шрифту (звичайне, курсив, напівжирний, напівжирний курсив), колір, підкреслення та ефекти: перекреслення, верхній та нижній індекс, тінь та ін.

Встановити параметри шрифту можна також за допомогою панелі інструментів форматування.

Зміна інтервалу й положення символів 

Для зміни інтервалу й положення символів використовується укладка Интервал діалогового вікна Шрифт, за допомогою якої можна встановити масштаб – змінює розмір літер у відсотковому відношенні до активного кегля; інтервал – змінює відстань між літерами; зміщення – переміщує літери відносно рядка вгору або вниз; кернінг – змінює відстань між сусідніми літерами слова в місцях, де це необхідно, для символів визначеного розміру або більшого.

Зміна регістру символів 

Для зміни регістру символів у вже набраному тексті необхідно виділити фрагмент тексту й у меню Формат вибрати команду Регистр. У діалоговому вікні, що з'явилося, (мал. 21) слід вибрати один з наступних перемикачів:

Как в предложениях – збільшити першу літеру першого слова речення;

все строчные – установити усі літери фрагменту в нижній регістр;

ВСЕ ПРОПИСНЫЕ – установити усі літери фрагменту у верхній регістр;

Начинать С Прописных – установити перші літери кожного слова у верхній регістр;

ИЗМЕНИТЬ РЕГИСТР – замінити літери верхнього регістру літерами нижнього регістру і навпаки.  

4. Форматування абзаців

Абзац та основні правила його форматування. Параметри форматування абзацу. Оформлення зовнішнього вигляду документу. Використання табуляторів. Обрамлення та заливка деякої частини документу. Списки та робота з ними. Маркіровані та нумеровані списки. Зміна параметрів при роботі із списками.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>