Текстовий редактор WORD

то на екрані з’являється формула =SUM(ABOVE). Якщо вибрана комірка знаходиться у правому кінці рядка чисел, то пропонується формула =SUM(LEFT). Якщо на екрані замість суми з’являється код у фігурних дужках, це означає, що на екран виводяться коди полів. Щоб замінити коди полів значеннями, слід вибрати вказівку Сервис/Параметры, а потім відключити опцію Коды полей на вкладинці Вид.

Для знаходження суми елементів таблиці також можна використати кнопку Автосумма  панелі інструментів Таблицы и границы.

Якщо в рядку або стовпчику, сума елементів якого обчислюється, зустрічаються порожні комірки, то ці рядки або стовпчики не будуть додаватися при знаходженні суми. Для одержання результату слід ввести нулі до порожніх комірок.

Створення діаграми на основі даних таблиці 

Для того, щоб створити діаграму на основі даних таблиці необхідно виділити частину таблиці або всю таблицю та вибрати вказівку Вставка/Объект, а потім — Диаграмма Microsoft Graph 97, після чого на екран послідовно викликаються за допомогою кнопки Далее діалогові вікна майстра діаграм. Користувачеві слід вибрати потрібні параметри для побудови діаграми та повернутися до документу.  

7. Робота з фрагментами 

Виділення фрагменту (рядка, слова, абзацу) може бути виконано кл. Shift + ¬ ­ ® ¯, або за допомогою миши. З виділеними фрагментами можна виконувати: вилучати з документа (знищувати),копіювати з одного місця в інші, переносити, змінювати формат. Щоб виділити весь документ можна використати п. м. “Правка – Выделить все”

Якщо фрагмент виділено і починається введення з клавіатури тексту, то виділений діапазон зразу ж буде знищено. Якщо буде вибрано п. м. Формат і вибрано (змінено) розмір шрифту, стиль, колір, ефекти або все це буде за допомогою панелі інструментів, то ці зміни будуть відображені тільки у виділеному діапазоні.

Щоб скопіювати фрагмент в інші місця документа використовують п. м. Правка – копировать. Після цього його можна вставляти у будь-яке поточне місце документа, навіть у таблицю (п. м. Правка – Вставить)

Але це можна виконати за допомогою панелі інструментів .

Вилучити фрагмент з одного місця у документі в інше можна за допомогою п. м. Правка – Вырезать, Правка – Вставить. Виділений фрагмент можна знищити – кл. Del, або п. м. Правка – Удалить.  

8. Робота з об’єктами 

У документі можна виконувати різноманітні вставки за допомогою п. м. Вставка:

  1. Символів, які скриті під комбінаціями клавішів і запам’ятати їх важко, бо на клавіатурі вони не відображені.
  2. Малюнок (Рисунок), користувач вибирає малюнок із стандартних малюнків Windows. Їх можна переміщувати, міняти розмір і кольори.
  3. Дату і час. Вибираємо стиль.
  4. Нумерацію сторінок. У вікні-запиту вибираємо місце розташування ліворуч, праворуч, посередині, зверху, знизу.
  5. Розрив. Це дає можливість перенести курсор на наступну сторінку, або у кінець сторінки.
  6. Об’єкту (додаткових програм WORD)
  7. Файлу. У вікні діалогу вибираємо ім’я файла, диск, шлях до нього і у поточне місце активного документа вставляється зміст вибраного файла. Таким чином виконується конкатенація.
  8. Кадр – вікно (рамка) – де можна виконувати композиції, н-д створення візитки.

Об’єктами можуть