Текстовий редактор WORD

логотип необхідно викликати вказівку Вставка/Объект із списку Тип объекта діалогового вікн Вставка объекта слід вибрати рядок Microsoft WordArt 2. 0, після чого панелі інструментів цього додатку автоматично будуть розташовані поверх панелі і меню Word.

До діалогового вікна Текст програми WordArt текст можна безпосередньо вводити з клавіатури та за допомогою буферу обміну. Для цього достатньо скопіювати чи вирізати потрібний текст в буфер обміну, викликати вказівку Вставка/Объект/Создание Microsoft WordArt, потім вилучити текст діалогового вікна Примерный текст, встановити курсор до цього вікна та вставити текст із буфера обміну, а потім безпосередньо у діалоговому вікні Текст виконати потрібне редагування ти зміни формату вставленого тексту.

Об’єкт WordArt можна відредагувати та змінити його формат: Межсимвольный промежуток, Контур, Заливку, Тень. Також його можна розтягнути, повернути, змінити шрифт та розмір тощо.

Вставка математичних формул

При введенні до документу простих формул достатньо користуватися можливостями самого редактора Word-7 – можна записати формулу в один рядок з використанням арифметичних операцій, верхніми чи нижніми індексами, літерами грецького алфавіту тощо. В таких випадках економніше обійтися без редактора формул.

Для того, щоб до документу вставити математичні формули необхідно вибрати вказівку Вставка/Объект, в списку об’єктів вибрати Microsoft Equation 2. 0, в результаті чого на екран буде виведена панель інструментів Формула, яка використовується для введення математичних формул. Тепер необхідно почати вводити формулу за допомогою відповідних кнопок цієї панелі та клавіатури. Після введення формули для переходу до режиму редагування документу слід клацнути за межами області формули.

Інструмент

Символи, які доступні при використанні

 

Більше чи дорівнює, менше чи дорівнює, не дорівнює, еквівалентно тощо.

 

Символи роздільників та різні лапки.

 

Модифікатори символів – рисочки, шляпки, смужки та крапки

 

Набір стандартних математичних операцій, які не мають відповідних знаків на клавіатурі.

 

Різні стрілки.

 

Знаки логічних операцій.

 

Набір символів для множин та підмножин.

 

Інші символи.

 

Грецькі літери.

 

Інші грецькі літери.

У нижньому рядку панелі інструментів Формула знаходяться інструменти з шаблонами, за допомогою яких можна створити частини складних формул, в яких символи розташовуються один над одним. Більшість шаблонів складається із символу та одного чи кількох пропусків, до яких можна вставити текст чи інші символи. При цьому для переходу від одного поля до іншого використовується клавіша Tab. Призначення таких шаблонів відображається в таблиці:

Інструмент

Шаблони, які доступні при використанні

 

Великі круглі, квадратні та фігурні дужки.

 

Шаблони дробів та коренів.

 

Шалони з невеликими полями для розміщення верхніх та нижніх індексів.

 

Шаблони сумування.

 

Шаблони різних інтегралів.