Текстовий редактор WORD

розстановка переносів в тексті колонок виконується однаково для будь-якого тексту. Для цього слід вибрати вказівку Сервис/Язык/Расстановка переносов, а потім в діалоговому вікні Расстановка переносов включити опцію Автоматическая расстановка переносов.

Якщо необхідно, щоб переноси були розставлені в словах, набраних прописними літерами, тоді слід включити опцію Переносы в словах из прописных букв. Дозволяється також встановити ширину зони переносів слів, яка являє собою область, в середині якої система Word спробує розмістити кожний рядок. Якщо довжина слова виходить за межі цієї зони, то слово розривається переносом.

Нумерація рядків

За вказівкою Файл/Параметры страницы/Макет на екран виводиться діалогове вікно Макет. При натисненні в цьому вікні на кнопку Нумерация строк з’являється ще одне діалогове вікно, яке дозволяє відобразити на екрані номери рядків. Можна вказати довільний початковий номер рядка та крок нумерації. Крім того, можна вибрати наскрізну нумерацію і окрему нумерацію в кожному розділі.

Буквиці

Інколи до початку абзацу вставляють буквицю – прописну літеру великого розміру. За буквицю приймається перша літера активного абзацу.

Для створення буквиці необхідно помістити курсор в абзац, для якого створюється буквиця. Абзац при цьому повинен містити текст. Потім слід вибрати вказівку Формат/Буквица.

Щоб перетворити буквицю виділеного абзацу у звичайний текст, необхідно викликати за допомогою вказівки Формат/Буквица діалогове вікно Буквица та в групі Положение вибрати значення Нет.  

6. Робота з таблицями

Робота з таблицями виконується за допомогою п. м. “Таблица”. Робота з текстом у таблиці виконується аналогічно як із будь-яким фрагментом документа. Для створення таблиці використовується п. м. Таблица – Добавить таблицу

Таблиця буде вставлена в те місце документа де знаходився курсор. Також таблицю можна намалювати за допомогою п. м. Таблица – нарисовать таблицу. Під час створення таблиці, або вже після створення її можна задати стиль таблиці або його змінити. Пункт меню Таблица – автоформат таблицы відкриває вікно-запит, у якому пропонується список стилів форматів. Редагуванні таблиці виконується за допомогою п. м. Таблица – добавить строку (столбец). Вставка рядка (стовбчика) виконується в поточне місце.

За допомогою п. м. Таблица – выделить строку (выделить колонку, выделить таблицу) можна виділяти елементи таблиці для подальшого форматування. Виділення буде виконано того рядка або стовпчика де знаходиться курсор тобто поточного.

Змінити розміри рядка або колонки можна за допомогою лінійки форматування. На лінійки будуть відображені розміри усіх рядків або стовпчиків. Мишею перетягувати бігунки і таким чином змінювати розміри. Інший шлях – це підвести мишку до межі необхідного рядка або стовпчика, натиснути ліву кнопку миши і перетягнути межу розділу між комірками. Якщо в цей час буде виділено декілька комірок, а не весь рядок (стовпчик) розміри зміняться тільки до виділеного діапазона, а не на весь рядок (стовпчик).

Щоб вилучити комірку (рядок, стовпчик) можна використати п. м. Таблица – удалить строку, удалить колонку (столбец), або Таблица –объединить ячейки.

Існує можливість створити у документі порожню таблицю і потім заповнити її комірки або перетворити існуючий текст в таблицю. Можна намалювати більш складну за структурою таблицю або створити таблицю із існуючих зовнішніх вихідних

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>