Текстовий редактор WORD

комірки слід натиснути клавішу Tab. Для виділення вмісту попередньої комірки слід натиснути клавіші Shift+Tab. Крім того, виділити рядок, стовпчик чи всю таблицю можна за допомогою вказівки Таблица, коли таблиця є активною, тобто вказівник введення тексту встановлено в будь-якому місці таблиці. Вказівка Таблица при цьому містить такі вказівки: Выделить строку, Выделить столбец, Выделить таблицу.

Для виділення всієї таблиці слід перейти до таблиці, тобто зробити її активною, а потім натиснути клавіші Alt+5 на цифровій клавіатурі при виключеному режимі Num Lock .

Крім того, для виділення всієї таблиці, можна скористатися вказівкою Таблица/Виделить таблицу.

Зміна розмірів стовпчиків

При початковому створенні таблиці всі стовпчики мають однакову ширину. Можна вручну змінити ширину окремого стовпчика або дозволити системі автоматично вибрати ширину кожного стовпчика в залежності від його вмісту. Кожний окремий стовпчик можна розширити або звузити за допомогою переміщення його границі (лінії сітки) вліво чи вправо. Можна також перемістити маркер правої границі стовпчика на лінійці .

В будь-якому випадку розмір стовпчиків, що розташовані праворуч від того, ширина якого регулюється, налагоджується так, що ширина таблиці в цілому лишається незмінною. Якщо при налагодженні ширини стовпчика клавішу Alt утримувати в натиснутому стані, то значення ширини кожного стовпчика буде відображатися на лінійці.

Кнопка Автоподбор дозволяє автоматично відрегулювати ширину кожного стовпчика до максимально можливої величини відносно параметрів сторінки, на якій знаходиться активна таблиця

Вставка та знищення елементів таблиці (рядків, стовпчиків, комірок) здійснюється за допомогою відповідних вказівок меню Таблица.

Для виділення всієї таблиці слід перейти до таблиці, тобто зробити її активною, а потім натиснути клавіші Alt+5 на цифровій клавіатурі при виключеному режимі Num Lock .

Крім того, для виділення всієї таблиці, можна скористатися вказівкою Таблица/Виделить таблицу.

Об’єднання комірок та розбиття на кілька частин

Існує можливість об’єднати дві або більше комірок таблиці. Наприклад, якщо потрібно об’єднати кілька комірок в одну для створення заголовка таблиці, який перетинає кілька стовпчиків.

Для об’єднання комірок слід виділити ці комірки та вибрати вказівку Таблица/Объединить ячейки.

Для розбиття комірки на кілька частин слід виділити її та вибрати вказівку Таблица/Разбить ячейки. Потім необхідно вказати кількість стовпчиків та рядків, на яку слід розбити кожну комірку.

При цьому текст комірки розбивається в залежності від кількості абзаців, які в ній знаходяться. Якщо в комірці міститься тільки один символ абзацу, то текст повністю розміщується до самої лівої з нових комірок, а останні лишаються порожніми. Якщо в комірці міститься більше ніж один символ абзацу, то абзаци розподіляються рівномірно між комірками.

Панель інструментів Таблицы и границы 

Панель інструментів Таблицы и границы можна викликати на екран за допомогою відповідної кнопки стандартної панелі  або за допомогою вказівки Вид/Панели инструментов, а далі у списку вибрати опцію Таблицы и границы. Вона містить кнопки, що викликають вказівки для вставки таблиці, її рядків, стовпців чи клітин, зміни їх параметрів, обрамлення таблиці та окремих її частин, впорядкування елементів таблиці за зростанням чи спаданням, автоматична вставка формули для

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>