Телеграфіст, Стенографіст, Склодув - професії

План
Телеграфіст    3
Стенографіст    7
Склодув    11
 
Телеграфіст

1 клас
Завдання та обов’язки. Виконує всі роботи телеграфіста 3 і 2 класів. Виконує оброблення телеграм, телексів та іншої інформації на схемному комутаторі, комутаторі особливої кореспонденції, на робочих місцях службових переговорів і циркулярної передачі особливо важливої інформації. Оброблює телеграми “Поза категоріями”, “Позачергові”, “Президент України”, “Вища урядова”, “Урядова”. Користується журнальними та архівними даними ЕОМ за допомогою кодограм. Виводить інформацію і здійснює подальше її оброблення. Здійснює контроль передачі міжнародних телеграм. Готує інформацію для взаєморозрахунків з підприємствами поштового зв’язку. Перевіряє правильність тарифікації. Контролює витрати експлуатаційних матеріалів, квитанційних книжок, художніх бланків тощо та веде відповідну документацію. Працює на всіх типах кінцевого обладнання.
Повинен знати: Правила користування телеграфним зв’язком, Телеграфні правила; інструкції, вказівки, які стосуються порядку оброблення телеграм; поняття про апаратуру й обладнання, встановлені на робочому місці; принцип роботи телеграфних апаратів; принцип роботи та організацію зв’язку за системами: АТВС, КП, Телекс; тарифи на послуги телеграфного зв’язку, порядок і контрольні терміни оброблення телеграм на всіх етапах їх проходження; порядок користування телеграфним кодом “Зв’язок"; граматику української мови та латинський шрифт; транслітерацію (написання українського алфавіту латинськими літерами); порядок оброблення міжнародних телеграм (формат F. 31); схеми напрямків телеграм, основні та обхідні шляхи; план району доставки та доставочні дільниці; порядок користування довідковими даними; роботу на касовому апараті та правила проведення касових операцій, порядок інкасації.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією телеграфіста 2 класу — не менше 1 року.
2 клас
Завдання та обов’язки

Виконує всі роботи телеграфіста 3 класу. Приймає та передає телеграми в кінцевих пунктах мережі КП (комутації повідомлень) за встановленим форматом для центру комутації повідомлень (ЦКП). Обробляє звичайні, термінові й міжнародні телеграми. Передає та приймає телеграми по некомутованих зв’язках, приймає телеграми по комутованих зв’язках, змінює нумерацію. Підводить підсумки роботи. Обмінюється довідковою інформацією з ЦКП. Проставляє індекси на телеграмах, що надходять на робочі місця, і передає їх далі в ЦКП, виконує службові запити.
Веде службове листування щодо відновлення загублених телеграм, дає службові довідкові телеграми та веде поштове листування щодо телеграм. Здійснює контроль і облік якості оброблення телеграм та облік кількості телеграм. Приймає телеграми в рахунок внесених авансів від установ. Приймає телеграми по телефону з гарнітурою і одночасно виконує перфорацію на телеграфному апараті із зоровим самоконтролем чи з виводом на дисплей тексту телеграми.
Читає перфострічку. Виконує керівництво на зміні листоношами з доставки телеграм. Здійснює контроль і веде телеграфну документацію стосовно структурного обігу, аналізує скарги й пропозиції на роботу телеграфного зв’язку та службове телеграфне листування. Вносить зміни до чинних інструкцій і списків маршрутних індексів. Приймає та передає телеграфні перекази поштовим відділенням.
Повинен знати: Правила користування телеграфним зв’язком, Телеграфні правила; інструкції, вказівки, які стосуються порядку оброблення телеграм; поняття про апаратуру та обладнання, встановлені на робочому місці; принцип роботи телеграфних апаратів; принцип роботи та організацію зв’язку за системами: АТВС, КП, Телекс; тарифи на послуги телеграфного зв’язку, порядок і контрольні терміни оброблення телеграм на всіх етапах їх проходження; порядок користування

1 2 3 4 5 6