Тема долі молодої особистості в суспільстві у творчості Cтендаля та Бальзака

добутку (помітимо, що Стендаль добре знав і високо цінували Філдінга і Стерна). Істотний інтерес представляє принципово важливе для Стендаля порівняння роману з дзеркалом, до якого він тричі повертається, щораз доповнюючи й уточнюючи його. У перший раз воно з'являється як епіграф до глави Ажурні панчохи як «чуже слово» (думка Сен-Реаля): «Роман — це дзеркало, що наводиш, йдучи по дорозі». До банального порівняння (погляд на мистецтво як на дзеркало відомий вже з античності, це ще раз підкреслює романтичність творчості; звермення до минулого) Сен - Реаль додав важливу для Стендаля ідею руху і мінливості відображення. Другий раз це порівняння — авторське слово, пряме звертання до читача (подібне до звертань автора до Madamе в “Тристаме Шенді” Стерна): «О, пан, роман — це дзеркало, що наводиш на велику дорогу. Воно відбиває то небесну блакить, то бруд дорожніх калюж. Чому ж людина, що несе дзеркало у своїй дорожній торбинці, ви обвинувачуєте в аморальності?» Це думка самого Стендаля. Звичайно звертають увагу на ту сторону порівняння, що полемічна стосовно поетики класицизму («то небесна блакить, то бруд дорожніх калюж»).

Важливіше інше: дзеркало не закріплене, що приводить до достатку відбитих картин. Людина йде великою дорогою і несе в заплічному кошику дзеркало, що увесь час змінює кут відображення. Те саме в ньому щохвилини відбивається по-різному. Це — аналітичне дзеркало, що служить задачі об'єктивного дослідження життя.

Знайдений Стендалем образ якнайкраще втілив ідею нового бачення світу, протипоставленого суб'єктивізму романтиків: «У романтичній поезії художні точки зору радіально сходяться до жорстко фіксованого центра, а самі відносини однозначні і легко передбачувані (тому романтичний стиль легко стає об'єктом пародії)».

Стендалевський спосіб зображення життя вчені (Жан Прев, Жан-Луи Барі, Я

Фрід) назвали «кінематографічним». Світ, як би, видається одночасно безліччю очей у безлічі ракурсів і проекцій. Подібне бачення світу зустрічалося вже в практиці німецьких і французьких романтиків (Кіт у чоботях Л. Тіка, Жан Сбогар Ш. Нодьє); але вони не давали теоретичного осмислення прийому і, на відміну від Стендаля, їх найменше цікавила конкретна реальність.

Гра точками зору лежить в основі іронії, важливого прийому об'єктивації оповідання в Стендаля. В іронії завжди зіштовхуються щонайменше дві точки зору. Бальзак писав про неповторний, «особливому» гумору Стендаля, у чиїй манері викладати події «є щось невимовно іронічне і лукаве». Це «щось» і є, на наш погляд, тонка гра точками зору. Дійсно, “напівіронія” Стендаля важко спіймати — це і не вольтерівські іронії (заперечення під вигляд твердження), і не саркастичні іронії Свіфта, і не гумористичні іронії Філдінга і Стерна, і не іронії Діккенса, побудовані, головним чином, за рахунок особливої організації мовних систем.

У “Червоному і чорному” іронія висвітлює авторське відношення до героїв (вони часто не розуміють себе, інших, мотиви власних вчинків). Як приклад розглянемо епізод з відвідуванням вер’єрської в'язниці Аппером (історичне обличчя, французький публіцист і філантроп, що ратував за поліпшення умов політичних ув'язнених і, що піддавався за це гонінням). Іронічне поле створюється багато в чому за рахунок обігравання ключового слова ліберал: лукаве переплетення його різноманітних значеннєвих наповнений створено сильний іронічний ефект. Це слово — і своєрідний «жупел», і знак необґрунтованих претензій місцевих «псевдолібералів».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні