Теорії змісту мотивації

зовнішніх і внутрішніх винаго­род, які, відповідно, приводять до задоволення працівників.

Об'єднання зусиль для досягнення цілі, організаційна участь та здібності і риси окремих осіб визначають справжнє виконан­ня роботи. Організаційна участь - це те, що робить організація, щоб допомогти або перешкодити виконанню роботи. Позитивна участь може означати адекватну персональну допомогу і достат­нє постачання ресурсами; негативна - неспроможність ремонту пошкодженого обладнання. Особисті здібності та риси - це на­вики та інші персональні характеристики, потрібні для вико­нання роботи. Як результат виконання роботи, особа одержує різноманітні внутрішні та зовнішні винагороди, які, відповідно, впливають на задоволення. Зауважте, що останні етапи цієї мо­делі цілком подібні до моделі очікувань Портера і Лоулера.

 

Висновок

Таким чином, мотивація є функцією фактора очікування «витрати праці —? результати», очікування результату —> вина­города».

При плануванні й організації роботи менеджер визначає, на що конкретно повинна вп танути організація, коли, як, хто і що повинен зробити. Якщо вибір цих рішень зроблено ефективно, то керівник одержує можливість координувати зусилля багатьох людей й реалізовувати потенційні можливості групи працівни­ків.

А. Маслоу твердить, що найсильніша потреба визначає поведінку доти, поки вона не задоволена. Задоволена потреба вже не діє як фактор мотивації. Таким чином, поведінкою лю­дини керують незадоволені потреби. В процесі реалізації суто матеріальних інтересів підвищується значення соціальних і ду­ховних потреб. Які потреби є домінуючими, залежить від реаль­ної ситуації, а також особливостей індивідуума.

 

Список використаної літератури

  1. Стадник В. В. , Йохна М. А. Менеджмент: Посібник. – К. :Академвидав,2003. – 28с. (Альма-матер) ;

  2. Дідковська Л. Г. ,Гордієнко П. Л. Менеджмент: Навчальний посібник. – К. :Алерта, КНТ,2007. – 14с. ;

  3. Шегда А. В. Менеджмент: Підручник. – К. :Знання,2004. – 33с. ;

  4. Андрушків Б. М. , Кузьмін О

Є. Основи менеджменту:Навчальне видання. – Л. :Світ,1995. – 10с. ;

  5. Дикань Н. В. ,Борисенко І. І. Менеджмент: Навчальний посібник. – К. :Знання,2008. -25с. (Вища освіта XXI ст. );

  6. Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К:Вища школа,1995. – 17с. ;

  7. Білорус. О. Г. ,Паченко Є. Г. Менеджмент:конкурентоздатність і ефективність. – К:Знання,1992. – 40с. ;

  8. Кузьмін О. Є. Сучасний менеджмент:Посібник. – Л. :Центр Європи,1995. – 21с. ;

  9. Лозницька В. С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К. :КНЕУ,1997.   - 12с.  

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні